Přeskočit navigaci

Webový návrhář služby Azure Analysis Services se vyřadí z provozu

Datum publikování: 22 února, 2019

Webový návrhář služby Azure Analysis Services na webu Azure Portal byl od okamžiku uvedení na trh v červenci 2017 ve verzi Public Preview. V říjnu 2018 byl označen jako zastaralý. To znamená, že k nějakému časovému bodu v budoucnu bude tento produkt ukončen. Pokusili jsme se vyhnout tomu, abychom ho úplně vyřadili, ale vzhledem k určitým požadavkům na dodržování předpisů bude z portálu odebrán už 1. března 2019.

Místo webového návrháře doporučujeme pro vytváření a správu vašich modelů služby Azure Analysis Services využívat SQL Server Data Tools a SQL Server Management Studio.

Pro funkci importu z PBIX v současnosti neexistuje žádná alternativa. Tato funkce má už od začátku potíže se spolehlivostí, ale díky popularitě Power BI Desktop jako nástroje pro modelování získala značné využití. Pracujeme na lepších a spolehlivějších způsobech, jak překlenout propast mezi službami Power BI a Analysis Services. Nemáme ještě přesnou časovou představu ani další informace, které bychom teď mohli zveřejnit, ale jakmile to bude možné, podělíme se s vámi o další podrobnosti.

Vašich názorů si ceníme. Můžete je uvést na fóru pro názory na službu Azure Analysis Services. 

  • Services
  • Retirements