NYNÍ K DISPOZICI

Vylepšení protokolování diagnostiky služby Azure Analysis Services pro škálování na více instancí

Aktualizováno: 17 září, 2019

 

Prostřednictvím vylepšení pro rozšíření Diagnostický protokol služby Azure Analysis Services si zajistíte cílené analýzy protokolů. Diagnostické protokoly teď s využitím funkce škálování na více instancí umožňují přistupovat k metrikám serverů, jako je Q a paměť využitá pro jednotlivé repliky dotazů, a rozdělit je.

Protokolování diagnostiky pro Azure Analysis Services zahrnuje auditování, monitorování stavu serverů a detekci dlouho běžících dotazů a další scénáře. Data událostí jsou k dispozici pro analýzy v několika úložištích, včetně Azure Monitoru, a pro jejich dotazování se dá využít jazyk Kusto.

Další informace o protokolování diagnostiky a ukázky dotazů Kusto >

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Management
  • Services

Related Products