Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Přímá federace spolupráce Azure AD B2B se zprostředkovateli SAML a WS-Fed

Datum publikování: 08 července, 2019

Přímá federace vám usnadní spolupráci s partnery, jejichž řešení spravované identity IT není Azure AD. Pracuje se systémy identit, které podporují standardy SAML nebo WS-Fed. Když si s partnerem nastavíte relaci přímé federace, každý nový uživatel typu host, kterého z této domény pozvete, s vámi může spolupracovat s využitím svého stávajícího organizačního účtu. Tím se uživatelské prostředí pro vaše hosty dál zjednodušuje. Při využití přímé federace se vaši uživatelé typu host přihlašují pomocí svých organizačních účtů se splněním všech požadavků zabezpečení, které vaše partnerská organizace má naimplementované. Na tyto uživatele se vztahují také všechny další mechanismy zabezpečení, které implementujete pro uživatele typu host, například silnější doklad o vlastnictví pro vícefaktorové ověřování (MFA). Když host opustí příslušnou organizaci, už nebude mít přístup k prostředkům.

Další informace

  • Microsoft Entra ID (dříve Azure AD)
  • Features
  • Security