Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Předávací ověřování služby Azure Active Directory (AD)

Datum publikování: 26 dubna, 2017

Jaké jsou klíčové výhody používání předávacího ověřování služby Azure AD a bezproblémového jednotného ověřování?

·        Skvělé uživatelské prostředí

·        Uživatelé se budou moci přihlašovat k místním i cloudovým aplikacím pomocí stejných hesel.

·        Díky dokončení úloh samoobslužné správy hesel v cloudu stráví méně času komunikací s IT helpdeskem ohledně řešení problémů souvisejících s hesly.

·        Díky bezproblémovému jednotnému přihlašování se uživatelé budou v práci moci vyhnout opakovanému zadávání hesel.

·        Snadné nasazení a správa.

·        Není potřeba složitých místních nasazení ani konfigurace sítě.

·        Agent se dá nainstalovat v místním prostředí, nevyžaduje žádnou správu a automaticky se aktualizuje.

·        Instalace několika agentů zajistí okamžitou vysokou dostupnost.

·        Bezproblémové jednotné přihlašování je možné zapnout také pro zákazníky využívající synchronizaci hodnot hash hesel.

·        Bezproblémové jednotné přihlašování umožňuje zákazníkům zaregistrovat ve službě Azure AD svá zařízení s jiným systémem než Windows 10 bez federované služby AD.

·        Zabezpečení

·        Místní hesla se nikdy a v žádné podobě neukládají v cloudu.

·        Agent bude ze sítě zákazníka navazovat pouze odchozí připojení. Proto není potřeba instalovat agenta v hraniční síti, označované také jako DMZ-

·        Předávací ověřování se integruje s funkcemi ochrany cloudu Azure AD, jako jsou zásady podmíněného přístupu (včetně služby Multi-Factor Authentication), služba Identity Protection a inteligentní uzamčení, a umožňuje tak vysoce zabezpečené přihlašování koncových uživatelů.

Navštivte dokumentaci k předávacímu ověřování.

Podívejte se na video věnované předávacímu ověřování a bezproblémovému jednotnému přihlašování na EMS Microsoft Mechanics.

Navštivte stránku bezproblémového jednotného přihlašování.

  • Microsoft Entra ID (dříve Azure AD)
  • Features