Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Verze Public Preview: Podpora funkce přehledů kontejnerů v Azure Monitoru pro model rozšíření Kubernetes s podporou služby Azure Arc

Datum publikování: 06 dubna, 2021

Funkce přehledů kontejnerů v Azure Monitoru teď rozšiřuje podporu monitorování o clustery Kubernetes hostované ve službě Azure Arc. Tato podpora je v současné době ve verzi Preview.

Funkce přehledů kontejnerů v prostředí Kubernetes s podporou služby Azure Arc poskytuje stejné funkce jako monitorování služby Azure Kubernetes Service (AKS), například:

  • Přehled o výkonu díky shromažďování metrik paměti a procesoru z kontrolerů, uzlů a kontejnerů, které jsou k dispozici v Kubernetes
  • Vizualizace prostřednictvím sešitů a na webu Azure Portal
  • Upozorňování a dotazování historických dat pro účely řešení potíží
  • Možnost scrapovat metriky Prometheus

Tato nová aktualizace modelu rozšíření nabízí tyto další výhody:

  • Jednodušší zpřístupnění funkce přehledů kontejnerů prostřednictvím portálu
  • Možnost získat automatické aktualizace agentů pro nejnovější verzi monitorování

Upozorňujeme, že pokud aktuálně používáte verzi Public Preview služby přehledů kontejnerů pro Kubernetes s podporou služby Azure Arc ještě před rozšířením, musíte upgradovat na model rozšíření, abyste si i dál zajistili podporu.

Podpora pro Fairfax začne být aktivní od 9. dubna.

Další informace o přehledech kontejnerů

Další informace o onboardingu Kubernetes s podporou služby Azure Arc prostřednictvím modelu rozšíření

 

  • Kubernetes s podporou služby Azure Arc
  • Azure Monitor
  • Features

Související produkty