NYNÍ K DISPOZICI

Automatické převzetí služeb při selhání pro spravované instance v Azure SQL Database je teď dostupné

Datum publikování: 18 září, 2019

Skupiny automatického převzetí služeb při selhání, které jsou teď obecně dostupné, umožňují pokračovat v podnikání i po katastrofickém selhání nebo jiné neplánované události tak, umožňují vytvořit a spravovat geograficky redundantní kopii spravované instance. Máte možnost inicializovat převzetí služeb při selhání ručně během výpadku. Také máte možnost delegování na službu Azure SQL Database na základě zásad definovaných uživatelem, která automaticky obnoví několik souvisejících databází v sekundární oblasti, pokud dojde ke ztrátě dostupnosti služby v primární oblasti. Navíc můžete používat sekundární instanci ke snižování zátěže pro úlohy dotazů jen pro čtení.

Další informace

  • Azure SQL Database
  • Features

Související produkty