Přeskočit navigaci

Apache Kafka v HDInsight se službou Azure Managed Disks

pátek 30. června 2017

S radostí oznamujeme Apache Kafka se službou Azure Managed Disks ve verzi Preview na platformě HDInsight. Uživatelé nyní budou moci nasazovat clustery Kafka se spravovanými disky přímo z webu Azure Portal bez nutnosti registrace. To umožní značnou výhodu exponenciálně větší škálovatelnosti a mnohem nižších nákladů při škálování úloh.

Před několika měsíci jsme oznámili spravovanou platformu Kafka v Azure HDInsight ve verzi Limited Preview. Přidáním platformy Kafka do HDInsight se dokončí část ingestování pro škálovatelné open source streamování v Azure. Kromě výhod škálování a výkonu platformy Apache Kafka získají zákazníci HDInsight Kafka následující výhody:

·        Příslib spravované open source platformy Kafka zajištěný smlouvou SLA na 99,9% dostupnost.

·        Spravované vyvažování replik a oddílů napříč aktualizačními doménami a doménami selhání Azure. To zajistí vysokou dostupnost oddílů Kafka v prostředích s multidimenzionálním pojetím stojanu. Tento nástroj je k dispozici také tady jako open source.

·        Výhody zabezpečení a dodržování předpisů Azure a HDInsight s certifikáty, jako jsou SOC, PCI nebo DSS.

  • Integrované prostředí pro nasazení spravovaného a zabezpečeného streamovacího kanálu (Kafka, Storm nebo Spark Streaming) během několika minut prostřednictvím předem připravených architektur v šablonách Azure Resource Manageru.

Další informace o výhodách Apache Kafka se službou Azure Managed Disks.

Related feedback