Přeskočit navigaci

Detekce anomálii ve Stream Analytics

Datum publikování: 12 dubna, 2018

Integrovaný operátor ANOMALYDETECTION, který je založený na strojovém učení, pomáhá zákazníkům Azure Stream Analytics, kteří monitorují data z aplikací nebo zařízení v reálném čase a kteří potřebují pomoc, aby mohli snadno detekovat události nebo pozorování, které neodpovídají očekávanému vzoru.

Složité strojové učení je zjednodušené na jedno volání funkce SQL do modelu strojového učení. Použitý obecný model strojového učení je abstrahovaný a průběžně se učí, aby odpovídal vstupním datovým proudům.

Tato funkce cílí na numerická data časových řad. Pomáhá při detekci anomálií a pozitivních i negativních trendů.

Další informace najdete v dokumentaci k detekci anomálií.

  • Azure Stream Analytics
  • Features

Související produkty