Přeskočit navigaci
NYNÍ K DISPOZICI

Nově je dostupná verze Azure Functions 3.0 pro ostrý provoz

Datum publikování: 09 prosince, 2019

Nově je dostupná verze Azure Functions 3.0 pro ostrý provoz, takže je teď možné vytvářet a nasazovat funkce 3.0 v provozním prostředí. Služba Functions 3.0 přináší nové funkce, včetně možnosti cílit na .NET Core 3.1 a Node 12. Je také výrazně zpětně kompatibilní, takže většinu existujících aplikací běžících na starších jazykových verzích by mělo být možné upgradovat na v3 a spouštět bez jakýchkoli změn kódu. Spusťte 3.0 v provozním prostředí a získáte podporu pro tyto aplikace. Podrobné informace o vytváření nebo migraci na tuto verzi 3.0 pro produkční prostředí najdete v dokumentaci k Azure Functions.

I když je modul runtime připravený pro produkční prostředí a většina nástrojů a optimalizací výkonu se brzy zavede, je ještě potřeba dokončit některá vylepšení nástrojů, než ohlásíme Functions 3.0 jako výchozí pro nové aplikace (aktuální situace u známých mezer v nástrojích). Functions 3.0 jako výchozí verzi pro nové aplikace plánujeme oznámit v lednu 2020. 

Uživatelé, kteří používají starší verze Azure Functions, budeme i nadále podporovat a verzi 1.0 ani verzi 2.0 momentálně nevyřazujeme. Zákazníci se službou Azure Functions cílící na 1.0 nebo 2.0 budou pro aplikace běžící v Azure také dál dostávat opravy a aktualizace zabezpečení, a to pro modul runtime Azure Functions i pro základní modul runtime .NET. O vyřazení hlavních verzí z provozu plánujeme informovat nejméně rok předem, aby uživatelé mohli migrovat svoje aplikace na novější verzi.

A nakonec bychom vám chtěli poděkovat za vaše zapojení během období Preview verze 3.0. Zpětná vazba, kterou jsme díky vaší vysoké angažovanosti dostali, nám umožnila dosáhnout tohoto milníku společně. Těšíme se, že budeme oznamovat zajímavé aktualizace Azure Functions a bezserverového prostředí i v nadcházejících letech.

Pokud při aktualizaci vašich aplikací na 3.0 narazíte na nějaké potíže, otevřete problém v našem úložišti GitHub.

Sledujte nás na Twitteru, kde najdete nejnovější zprávy, obsah a podporu komunity.

  • Azure Functions
  • Features
  • SDK and Tools
  • Open Source

Související produkty