Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Azure Analysis Services – nově je k dispozici vylepšená synchronizace replik dotazů

Datum publikování: 16 dubna, 2020

Vylepšená synchronizace replik dotazů ve službě Azure Analysis Services je teď obecně dostupná. Služba Analysis Services nabízí vylepšenou synchronizaci replik dotazů v prostředích se škálováním na více instancí, kde jsou klientské dotazy distribuované napříč jednou nebo několika replikami dotazu. Zkracuje se tak doba odezvy pro úlohy s vysokou souběžností.

Následující screenshot ukazuje nové nastavení ReplicaSyncMode. Výchozí hodnota 1 (výchozí) znamená kompletní dosazení databáze repliky. Naproti tomu hodnota (2) umožňuje paralelní optimalizovanou synchronizaci repliky dotazů.

queryreplicasync

Ve výchozím nastavení se repliky dotazů dosazují kompletně (nikoli přírůstkově) a dochází k tomu ve fázích. Repliky se po dvou najednou připojují a odpojují (za předpokladu, že jsou nejméně tři), aby se zajistilo, že je během synchronizačního cyklu nejméně jedna replika k dispozici online pro případné dotazy. Je možné, že se klienti budou muset znovu připojit k některé z online replik.

Při použití optimalizované synchronizace replik dotazů se naproti tomu všechny repliky synchronizují paralelně. Tím se doba synchronizace zkracuje a zvyšuje se pravděpodobnost, že během synchronizace jsou data napříč replikami konzistentní. Databáze se uchovávají online na všech zúčastněných serverech. Klienti se nemusí znovu připojovat. Navíc se přírůstkově aktualizuje mezipaměť v paměti, což může být rychlejší než dosazování modelu.

Tato optimalizovaná synchronizace ale může spotřebovat další paměť na serveru (v závislosti na tom, kolik dat se změnilo a jakou část mezipaměti je potřeba aktualizovat). Tato operace může ve srovnání s úplným dosazením potřebovat až dvojnásobek paměti, protože staré a nové segmenty se udržují v paměti současně. Pokud replice během synchronizace dojde paměť, Analysis Service přejde zpátky do výchozího režimu (připojování a odpojování replik po dvou).

Další informace o škálování dotazů na více instancí najdete v dokumentaci v tématu Škálování služby Azure Analysis Services na více instancí.

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Services

Související produkty