VE VERZI PREVIEW

Služba Advanced Data Security je dostupná pro SQL Server v rámci Azure Virtual Machines

Datum publikování: 04 listopadu, 2019

V Azure Security Center je dostupná verze Preview podpory ochrany proti hrozbám a posouzení ohrožení zabezpečení pro databáze SQL spuštěné na virtuálních počítačích IaaS.

Posouzení ohrožení zabezpečení je snadno konfigurovatelná služba, která může zjišťovat, sledovat a pomáhat opravovat potenciální ohrožení zabezpečení databáze. Poskytuje přehled o skóre Azure Secure Score a obsahuje kroky k vyřešení problémů se zabezpečením a zlepšení ochrany databáze.

Advanced Threat Protection zjišťuje nezvyklé aktivity, které můžou ukazovat na neobvyklé a potenciálně škodlivé pokusy o přístup k vašim databázím nebo zneužití SQL Serveru. Tato služba nepřetržitě monitoruje podezřelé aktivity v databázi a poskytuje výstrahy zabezpečení, které se zaměřují na možnosti reakce a upozorňují na neobvyklé vzory přístupu k databázi. Výstrahy obsahují podrobnosti o podezřelé aktivitě a doporučené akce k prozkoumání a zmírnění hrozby.

Další informace

  • Security Center
  • Security

Související produkty