Migrace mainframů

Přeneste svoje klíčové mainframové aplikace na nejagilnější cloudovou platformu současnosti. Můžete je potom spouštět po celém světě a snížit tak náklady na infrastrukturu. Díky využití promyšlené migrační strategie pro mainframy si zajistíte spolehlivost, flexibilitu a škálovatelnost a využijete svůj obchodní potenciál na maximum.

"Our customers will be able to run existing enterprise workloads without modifications at a fraction of their current operating costs."

Mark Cresswell, CEO, LzLabs

Spouštění starších mainframových aplikací s moderní flexibilitou

Obchodní prostředí se často mění natolik rychle, že starší verze aplikací s těmito změnami nestíhají držet krok. Pro vás je potom obtížnější přizpůsobovat se měnícím se trendům na trhu. Spouštění mainframových aplikací v Azure kombinuje moderní prostředky se známými metodami, takže můžete modernizovat, aniž byste opustili aplikace, na které se spoléháte. Dokážete rychle reagovat na požadavky vašich zákazníků a zajistit škálování, a to aniž byste museli obětovat funkčnost, zabezpečení nebo dodržování předpisů.

LzLabs
"COBOL … was not built with cloud computing, the internet of things, and dev ops in mind. All of this equates to a perfect storm where today’s business needs can no longer be solved by yesterday’s technologies."

Didier Durand, viceprezident pro správu produktů, LzLabs

Nižší výdaje a prostor k dalšímu růstu

Kolik příležitostí byste mohli využít, kdyby se najednou vysoký každoroční účet snížil na polovinu nebo kdybyste ve svých prostorách našli nové místo? Migrace mainframů zajišťují úsporu nákladů až ve výši 80 % a uvolňují tak financování pro další modernizační projekty, které podporují cíle digitální transformace vaší organizace z hlediska výkonu aplikací a správy nákladů.

Europcar
"We estimate that we will reduce our overall costs by about 35 percent—in lower server-acquisition costs; lower power, cooling, and real-estate costs; lower software-licensing costs; more efficient use of storage; and management efficiencies."

Shaun Phillips, generální ředitel pro informační technologie, Europcar

Spojení specializovaných dovedností s potenciálem do budoucna

Správa mainframových aplikací, které vyžadují specializované dovednosti, je riziková a nákladná. Řadu těchto dovedností už pracovníci přestávají mít a jakmile jsou tyto dovednosti pryč, jsou pryč nadobro. Migrace mainframových aplikací vaší organizace do Azure sníží její závislost na dovednostech, které je stále obtížnější zajistit, a současně zvýší rychlost a škálovatelnost do budoucna.

Migrace mainframu s důvěryhodným partnerem

Přesuňte starší aplikace do Azure s podporou partnera, který se specializuje na služby migrace mainframů.

Systémoví integrátoři

Související řešení