Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Azure IP Advantage

 

Ochrana vašich inovací v cloudu a v Internetu věcí

Můžete omezit svoje rizika, bez obav inovovat a svobodně využívat cloud. Azure IP Advantage poskytuje nejkompletnější ochranu proti rizikům spojeným s duševním vlastnictvím (Intellectual Property, IP).

Sestavování bez obav díky neomezené náhradě škod

Využívejte Azure s vědomím, že máte špičkové neomezené pojištění právní ochrany a náhrady škod. Zahrnuje opensourcové technologie využívané službami Microsoft Azure, jako je třeba Apache Hadoop® používaný pro Azure HDInsight. Nemusíte dělat ani platit nic navíc – pojištění je k dispozici, když ho potřebujete.

Obrana a ochrana před soudními spory díky výběru patentů

Braňte se proti patentovým soudním sporům zaměřeným na vaše inovace díky přístupu k rozsáhlému patentovému portfoliu. Na tuto výhodu máte nárok jednoduše proto, že pravidelně používáte Azure. Oprávnění zákazníci Azure mohou v případě obžaloby získat jeden z patentů, které Microsoft zpřístupňuje jako podpůrný protiargument proti žalobě. Další informace o postupu při výběru patentu najdete v části Nejčastější dotazy.

Rozsáhlá ochrana s licencí typu springing

Zákazníkům Azure slibujeme, že pokud patenty převedeme na nepraktikující entity (non-practicing entities, NPE), nebude možné tyto patenty proti nim v budoucnu uplatňovat. Nepraktikující entity využívají patenty primárně pro generování příjmů. Microsoft zpravidla nepřevádí svoje patenty na NPE, ale pokud by k tomu někdy došlo, bude pro všechny oprávněné zákazníky Azure k dispozici licence typu springing.

Pět lidí pracujících u stolu v kanceláři

Další výhody pro startupy

Problematika ochrany duševního vlastnictví startupů je jedinečná, patří sem například rizika od nepraktikujících entit, které na malé společnosti a startupy nahlížejí jako na snadné cíle pro patentové soudní spory. Kromě výhod dostupných pro všechny zákazníky Azure IP Advantage mají kvalifikované startupy také využívat:

 • Bezplatné členství v síti LOT, které brání NPE v uplatňování patentů krytých licencemi LOT proti členům této sítě. Členové LOT mohou dál prodávat svoje patenty a podnikat právní kroky proti ostatním členům. Startupy se mohou do LOT zapojit zdarma.
   

 • Až tři bezplatné patenty Microsoftu v technických oblastech, jako jsou umělá inteligence, multimédia a zabezpečení pro posílení vlastního portfolia duševního vlastnictví.

Nejčastější dotazy ohledně programu Azure IP Advantage

 • Azure IP Advantage je program pro zákazníky Azure, který nabízí špičkovou ochranu před riziky spojenými s duševním vlastnictvím. Díky účasti v tomto programu se vývojáři mohou soustředit na kódování a vy na provoz své firmy a snižuje se tak riziko vystavení soudním sporům ohledně duševního vlastnictví, aniž by se omezila vaše vlastní práva na ochranu duševního vlastnictví.

  Tento program má tři komponenty, které pomáhají chránit vaše investice do cloudu:

  • Neomezená náhrada škod pro soudní spory ohledně duševního vlastnictví, které cílí na Windows 10 IoT, Azure Sphere, Azure RTOS a značkové služby Azure přímo od výrobce, včetně open source softwaru, který do těchto produktů a služeb začleníme

  • Výběr z tisíců patentů Microsoftu, které pomáhají při ochraně před soudními spory ohledně duševního vlastnictví, které cílí na software nebo úlohy Azure na zařízeních IoT, která jsou připojená k Azure

  • Licence typu springing na libovolný patent Microsoftu, který je převedený na nepraktikující entitu, s cílem chránit software a úlohy Azure na zařízeních IoT, která jsou připojená k Azure

  Mohou se uplatňovat podmínky zakládající nárok. Výhody specifické pro startupy najdete v části Výhody pro startupy.

 • Snažíme se aktivně podporovat obchodní prostředí, které oceňuje inovace a chrání je, aby se vaše společnost i vývojáři mohli v klidu soustředit na vytváření transformativních technologií.

 • Souběžně s transformací firem s využitím cloudů a rostoucím počtem zařízení IoT, která jsou online, vznikají i nová rizika související s duševním vlastnictvím. Pokud spouštíte služby v cloudu nebo zvyšujete počet připojených zařízení, měli byste uvážit strategii řešení rizik porušení práv duševního vlastnictví. Zvolte si pro cloudovou platformu takového partnera, který tato rizika chápe a má komplexní plán, jak je řešit.

 • Na účast v programu Azure IP Advantage mají nárok všichni zákazníci Azure. Na výhody licence typu springing a výběru patentu se ale uplatňují kritéria způsobilosti, která jsou popsaná v podmínkách a ujednáních programu Microsoft Azure IP Advantage. Výhody pro startupy jsou k dispozici prostřednictvím programu LOT Network (License on Transfer).

 • Ne. Azure IP Advantage je funkce platformy Azure. Pro náhradu škod, která je zahrnutá v našich standardních zákaznických podmínkách pro nabídky softwaru Windows 10 IoT, Azure, Azure Sphere a Azure RTOS, není nutná žádná registrace. Žádná registrace se také nevyžaduje pro možnosti výběru patentu a licence typu springing, pokud splňujete požadavky způsobilosti, které jsou uvedené v podmínkách a ujednáních programu Microsoft Azure IP Advantage. Startupy Azure, které se zapojí do sítě LOT Network, musí souhlasit s recipročním závazkem poskytnutí licence typu springing, a potom prostřednictvím této sítě mohou získat až tři patenty Microsoftu. Podrobné informace najdete v části Výhody pro startupy.

Zpět na karty
 • Pro zajištění nároku na výběr patentu: (i) musíte po dobu posledních tří měsíců využívat Azure ve výši 1 000 USD  měsíčně; (ii) nesmíte za poslední dva roky mít podanou žalobu za porušení patentových práv proti jinému zákazníkovi Azure v souvislosti s jeho úlohami Azure; a (iii) musíte předložit doklad o aktuálním patentovém sporu, ke kterému došlo po 8. únoru 2017. Účtují se poplatky za právní transakce. Pro zajištění nároku na licenci typu springing: Musíte po dobu posledních tří měsíců využívat Azure ve výši 1 000 USD měsíčně. Pro výhody startupu: Oprávněné startupy jsou ty, které splňují kritéria LOT Network pro startupy a jejich využití Azure bylo za poslední tři měsíce větší než 1 000 USD za měsíc .

  Projděte si Azure IP Advantage podmínky a ujednání a seznam patentů Azure IP Advantage . Platí další podmínky. Pokud chcete získat podrobné podmínky tohoto programu, kontaktujte nás.

  Apache Hadoop® a přidružené názvy projektů open source jsou ochranné známky nadace Apache Software Foundation.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure.

Výchozí zobrazení domovské obrazovky uživatele v Azure se službami, posledními zdroji, užitečnými odkazy a dalšími informacemi