Přeskočit navigaci

Zabezpečení Azure IoT

Kompletní zabezpečení pro vaše řešení IoT vám umožní posílit stav vašeho zabezpečení a urychlit inovace v rámci Internetu věcí.

Veškeré možnosti, které IoT nabízí – s menším rizikem

Využijte možnost minimalizovat obavy související se zabezpečením IoT a chránit vaše lidi, procesy i data před hrozbami prostřednictvím integrovaných řešení IoT SIEM (Security Information and Event Management), SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) XDR (eXtended Detection and Response) pro všechny součásti vašeho nasazení, včetně cloudových služeb a zařízení.

Posílení ochrany zařízení pomocí zabezpečení hardwaru, několikaúrovňové softwarové ochrany, monitorování zařízení IoT a obnovitelného zabezpečení

Zabezpečení připojení pomocí šifrování a ověřování na základě certifikátů

Ochrana cloudových služeb pomocí komplexních nabídek pro dodržování předpisů, kontrolních mechanismů a infrastruktury Azure s primárním zaměřením na zabezpečení

Vybavení týmů zabezpečení nástroji pro zjišťování prostředků bez agentů a ochranu před hrozbami, správu stavu zabezpečení, SIEM/SOAR a XDR

Omezení složitosti díky integrovaným řešením pro zařízení, služby a obchodní aplikace, která minimalizují slabá místa

Zajištění zkušeností a doprovodných materiálů, které jiné společnosti v oblasti zabezpečení IoT nemohou nabídnout, od Microsoftu a jeho špičkových partnerů

Zajištění skutečně kompletního zabezpečení IoT s využitím Azure

Útočníci se pokoušejí ohrozit řešení IoT odhalováním slabých míst zabezpečení, proto je začlenění zabezpečení do každé součásti vašeho řešení IoT nezbytným předpokladem pro minimalizaci ohrožení vašich dat, firemních prostředků i reputace.

Využijte výhod integrovaného zabezpečení, transparentnosti a řízení pro všechny součásti vašeho řešení IoT. Pomozte zabránit narušením zabezpečení a slabým místům vašich zařízení a služeb pomocí principiálního zabezpečení a získejte seřazená doporučení pro nová vylepšení zabezpečení, která můžete implementovat. Monitorujte stav všech zařízení IoT téměř v reálném čase, zablokujte ohrožená zařízení a najděte a eliminujte hrozby pomocí snadno použitelných kroků, které jsou seřazené podle důležitosti. Navíc můžete získat návrhy konfigurace, které vám pomohou průběžně vylepšovat celkový stav zabezpečení vašeho Internetu věcí.

Další informace o zabezpečení pro IoT

Zajistěte zabezpečená řešení IoT pro vaši organizaci

Zabezpečení řešení IoT je nejlepším způsobem, jak zajistit, aby se můžete na vaše připojená zařízení a produkty spolehnout. Zajistěte si připojená zařízení, software a služby, které pokrývají vaše potřeby IoT a dodávají se s integrovaným zabezpečením IoT, a také doprovodné materiály k výběru a implementaci vhodných řešení pro vaši organizaci.

Udržujte si náskok před problémy s dodržováním předpisů

Spolehněte se na Microsoft, který bude sledovat nové standardy a vládní politiky a pomůže vám zajistit, abyste byli ohledně nejnovějších standardů dodržování předpisů vždycky o krok napřed.

Přístup k řešením zabezpečení na klíč

Sestavte kompletní systém s řešeními IoT, která jsou navržená tak, aby fungovala společně a pomohla vám bz problémů integrovat zabezpečení IoT, transparentnost a kontrolu pro všechny části vašeho nasazení.

Získejte individuální doprovodné materiály od partnerů

Partneři Microsoftu zajišťují znalosti konkrétních oborů a zkušenosti v oblasti zabezpečení Internetu věcí pro nasazení a případy použití IoT jednotlivých zákazníků.

Určení vhodných řešení zabezpečení IoT pro vaše požadavky

Vzhledem ke složitosti zabezpečení IoT může nalezení nejúčinnějšího způsobu zaměření vašich prostředků představovat poměrně náročný úkol. Jedním ze způsobů, jak určit správný postup pro vaši organizaci, je modelování vyspělosti zabezpečení.

S cílem pomoci organizacím úspěšně nasadit modelování vyspělosti zabezpečení se Microsoft spojil se skupinou Security Applicability Task Group konsorcia Industrial Internet Consortium a společně vytvořili IoT Security Maturity Model.

Tento model poskytuje architekturu, která vám umožní porozumět cílům vyspělosti, měření aktuálního stavu vyspělosti vaší organizace a určení vhodných řešení pro odstranění nedostatků zabezpečení. Informace získané při modelování vyspělosti zabezpečení se dají využít v rámci komunikace s obchodně zainteresovanými stranami a k získání podpory pro další kroky k zjištění komplexního plánu zabezpečení IoT.

Přečtěte si nejnovější verzi dokumentu white paper Popis a zamýšlené využití IoT Security Maturity Modelu.

Vyhledejte si jednotlivce a společnosti, které získaly školení k IoT Security Maturity Modelu.

Zaregistrujte se do kurzu Základy IoT Security Maturity Modelu.

Projděte si související produkty Azure

Microsoft Defender for IoT

Chraňte spravovaná a i nespravovaná zařízení IoT a provozní technologická zařízení pomocí zjišťování prostředků bez agentů, správy ohrožení zabezpečení a detekce hrozeb.

Azure Sentinel

První nativně cloudová platforma SIEM/SOAR v oboru ve velkém veřejném cloudu umožňuje zajistit globální přehled o zabezpečení IT, IoT a provozních technologií a navíc inteligentní analýzy zabezpečení pro celou firmu.

Azure IoT Central

Omezte rizika s využitím správy stavu zabezpečení a monitorování a odstraňování hrozeb.

Azure Sphere

Využijte možnost aktivně chránit vaše zařízení pomocí komplexního řešení zabezpečení IoT, které zahrnuje hardware, operační systém a cloudové komponenty.

Azure IoT Edge

Zajistěte, aby vaše zařízení měla správný software a aby spolu mohla komunikovat jenom autorizovaná hraniční zařízení.

Azure IoT Hub

Umožněte vysoce zabezpečenou a spolehlivou komunikaci mezi aplikacemi IoT a zařízeními, která spravují.

Zabezpečené, škálovatelné a otevřené řešení IoT od hraničních zařízení až po cloud z Azure

Další informace