Vysokovýkonné výpočetní prostředí (HPC) Azure pro energetiku

Optimalizujte všechny fáze průzkumu ložisek ropy a plynu, jejich oceňování, přípravy vrtů a těžby.

Získejte vysokou škálovatelnost s využitím širokopásmového propojení InfiniBand s nízkou latencí mezi virtuálními počítači pro rozsáhlé a vysoce provázané úlohy HPC.

Další informace o Azure HPC pro ropný a plynárenský průmysl

Scénáře HPC pro energetiku

Simulace ložisek

Podpořte hospodářské oživení díky simulacím velice složitých a rozsáhlých modelů ložisek. Zdokonalte odhady zásob spouštěním algoritmů pro optimalizaci nad vašimi nástroji pro simulaci ložisek.

Zobrazování a modelování seismických dat

Identifikujte s jistotou potenciální ložiska díky rychlému ingestování a zpracování zvětšujících se sad seismických dat. Vizualizujte rekonstruovanou tektoniku podloží díky zobrazování a modelování seismických dat na pracovních stanicích vybavených procesory GPU s využitím libovolných softwarových nástrojů, včetně proprietárních, komerčních a open source technologií.

Výkonná infrastruktura jako služba (IaaS) pro energetiku

Podívejte se, jak zákazníci z oblasti energetiky inovují s využitím Azure HPC

"We chose Azure Machine Learning because it offers a rich, end-to-end AI ecosystem that provides the features we need to bring solutions to market quickly."

Lance Goodship, podnikový architekt pro AI​, BP
BP

"We only have a finite amount of time to extract data, and oftentimes the data that's left behind is valuable. With this new technology, we're able to extract everything and then decide what we can use to improve our performance."

Diane Cillis, technik přípravy, Chevron Canada
Chevron

"With Azure, we not only get an intelligent cloud, we get an intelligent edge, which helps us automatically identify and respond to safety hazards in near real time."

Daniel Jeavons, generální ředitel pro datové vědy, Shell
Shell

"Embracing the cloud is an important part of that effort because it frees us up from having to manage hardware, storage, servers—all things that aren't our core business—and we can scale and spin up resources as needed."

Brian Khoury, vedoucí pro architekturu dat a IoT, XTO Energy
ExxonMobil

Repsol tradičně podporoval úlohy simulace průsaků v místním prostředí, které vyžadovaly konfiguraci hardwaru a softwaru a také licencování pro podporu tohoto prostředí. Díky využití prostředí Azure HPC s Azure NetApp Files může nyní Repsol provádět rozhodnutí rychleji. Společnost dosáhla mimořádného zvýšení výkonu. Tomu, co dřív ke zpracování vyžadovalo celý měsíc, teď stačí jenom několik hodin. A to je pro společnost provádějící rozhodnutí v řádu miliard dolarů, která jsou závislá na kvantitativních údajích, klíčové.

Repsol

Spolupráce s partnerem Azure HPC pro energetiku

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure