Přeskočit navigaci

Návrh konstrukce pomocí rozsáhlých výpočetních prostředků Azure

Vytváření optimálních návrhů pomocí výkonu rozsáhlých výpočetních prostředků

Hlavní scénáře

Spouštění simulací na špičkové infrastruktuře HPC

V oborech jako jsou automobilový průmysl, spotřební zboží a kusová výroba se doba pro uvedení produktu na trh zkracuje pomocí procesů návrhu na základě simulací. Technici potřebují mít možnost analyzovat a simulovat složité, velmi přesné modely, ale tak, aby nebylo nutné vytvářet, spravovat nebo udržovat finančně náročnou infrastrukturu. Azure poskytuje výpočetní výkon HPC na vyžádání, což snižuje náklady a úsilí potřebné ke spouštění velmi rozsáhlých výpočetních modelů. 

Rozsáhlé výpočetní prostředky můžou pomoct řešit řadu simulačních problémů, třeba:

  • Simulace automobilových nehod
  • Elektromagnetická simulace
  • Dynamika vozidel
  • Analýza napětí
  • Výpočty dynamiky kapalin, toku kapalin a aerodynamiky
  • Tvarování a extruze kovů
  • Hluk, vibrace, pronikavost zvuku a trvanlivost/únava materiálu
  • Zkouška spotřebního zařízení volným pádem a trvanlivost

Soustřeďte se na návrh

Rozsáhlé výpočetní prostředky obsahují nástroje a prostředky, které jsou potřeba k řešení složitých simulačních problémů. Můžete ověřovat návrhy a pomocí statistických modelovacích postupů, jako jsou návrh experimentů a optimalizace, spouštět stovky nebo i tisíce simulací využívajících modely s vysokou přesností. Díky špičkovým možnostem výpočetního výkonu a úložiště, které jsou připravené na vyžádání, můžete hledat optimální řešení návrhu spouštěním libovolného počtu simulací. Díky rychlosti a výkonu Azure můžete správný návrh rychle doladit. Místo pouhého ověřování voleb návrhu můžete vytvářet úžasné produkty, snižovat čas pro uvedení produktu na trh a zdokonalovat návrh.

Využívání možností připravených pro velké organizace

Můžete zvýšit výkon přechodem na Azure nebo můžete spouštět simulace jenom v cloudu. Můžete vytvořit cluster v cloudu ke spouštění nových úloh nebo můžete přidat kapacitu do Azure, až ji budete potřebovat. Můžete používat stávající plánovače úloh a získat přístup k výpočetní kapacitě na vyžádání. Azure poskytuje zabezpečenou platformu pro spouštění požadovaných aplikací v cloudu v operačních systémech, jako jsou třeba Windows a Linux.

Snadnější zajištění řešení typu software jako služba

Rozsáhlé výpočetní prostředky poskytují nezávislým výrobcům softwaru, systémovým integrátorům i podnikovým organizacím bohatou sadu nástrojů k vytváření nabídek typu software jako služba, které uživatelům zajistí nejvyšší zhodnocení. Můžete svým uživatelům umožnit snadný přístup k vašemu řešení a získávat nové zákazníky. Můžete se zaměřit na svoji činnost a omezit výdaje spojené se správou infrastruktury a middlewarem.

Rozšiřte svůj dosah

Pokud chcete rozšířit svůj dosah na firmy libovolné velikosti na celém světě, můžete svoji aplikaci nabízet na webu Azure Marketplace. Uživatelé získají díky dostupnosti aplikací, rychlému nasazení a integrované infrastruktuře konzistentní prostředí pro práci.

Začněte používat rozsáhlé výpočetní prostředky Azure už dnes

HPC Pack obsahuje nástroje pro nasazení, správu, plánování úloh a monitorování prostředí clusteru. Umožňuje vám taky v případě potřeby další kapacity přejít z místních clusterů na Azure. Vyzkoušejte sadu HPC Pack pro služby infrastruktury na webu Azure Marketplace.

Partneři

d3VIEW
Microsoft rozumí potřebě rozsáhlých výpočetních prostředků pro simulace a poskytuje skvělou podporu Azure pro aplikace založené na HPC. Chtěli bychom pomocí Azure umožnit zákazníkům, aby mohli využívat velký výpočetní výkon v cloudu pro vývoj produktů založených na simulacích LS-DYNA.

Suri Bala, zakladatel a generální ředitel, d3VIEW

Další informace o d3VIEW na Azure
TheUberCloud
Ve společnosti UberCloud vyvíjíme řešení pro technické výpočty v cloudu. Domníváme se, že koncoví uživatelé by měli mít možnost vybrat si svůj oblíbený cloud a kód pro technické výpočty. To zbývající by prostě mělo automaticky fungovat. S Microsoft Azure jsme to mohli udělat přesně takhle.

Burak Yenier, generální ředitel, TheUberCloud

Vyzkoušejte OpenFOAM s TheUberCloud v galerii Azure