Přeskočit navigaci

Virtuální počítače pro vědecké zpracování dat

Předkonfigurované virtuální počítače v cloudu pro datové vědy a vývoj AI

Virtuální počítače pro datové vědy jsou image virtuálních počítačů Azure s řadou předinstalovaných, nakonfigurovaných a otestovaných oblíbených nástrojů, které se běžně používají k analýzám dat, machine learningu a trénování AI.

Názorný pracovní postup datové vědy s využitím virtuálních počítačů pro datové vědy

Grafika o pracovních postupech virtuálních počítačů pro datové vědy

Analytický desktop v cloudu

Plně cloudový desktop pro datové vědy s konzistentním nastavením napříč týmy, podporou sdílení a spolupráce, škálováním a správou Azure a téměř žádným nastavováním.

Školení a vzdělávání v oblasti datové vědy

Rychlé a téměř bezproblémové spouštění scénářů výuky ve třídě a online kurzů „jeden k mnohým“.

Přizpůsobivá kapacita na vyžádání

Schopnost spouštět analýzy na všech konfiguracích hardwaru Azure s vertikálním a horizontálním škálováním. Platíte jenom za to, co používáte a kdy to používáte.

Obsáhlý learning s využitím GPU

Clustery GPU připravené k použití s již předkonfigurovanými nástroji pro obsáhlý learning.

Příklady a šablony pro začátek

Na virtuálních počítačích jsou k dispozici příklady, šablony a ukázkové poznámkové bloky sestavené nebo otestované Microsoftem, které umožňují snadné používání různých nástrojů a schopností, jako jsou neurální sítě (PyTorch, Tensorflow atd.), transformace dat, R, Python, Julia a SQL Server.

Integrace se službou Azure Machine Learning

Pomocí předinstalované sady SDK a rozhraní příkazového řádku AzureML můžete odesílat distribuované trénovací úlohy do škálovatelných výpočetních clusterů AzureML, sledovat experimenty, nasazovat modely a vytvářet opakovatelné pracovní postupy s využitím kanálů AzureML. Kromě toho můžete Data Science VM použít také jako cílový výpočetní objekt pro tréninková spuštění a kanály AzureML.

Edice virtuálních počítačů pro datové vědy

Data Science Virtual Machine – Windows

Nástroje pro prozkoumávání, analýzy, modelování a vývoj pro datové vědy

Plány softwaru začínají na

Zdarma

Data Science Virtual Machine – Ubuntu

Virtuální počítač s architekturami pro obsáhlý learning a nástroji pro machine learning a datové vědy

Plány softwaru začínají na

Zdarma

Co je zahrnuto

Anaconda Python
Python
R
Poznámkové bloky Jupyter
PyTorch
TensorFlow
MLFlow
Apache Spark
Microsoft Cognitive Toolkit
Visual Studio
Microsoft Excel
Power BI
SQL Server

Vytvoření virtuálního počítače pro datové vědy během několika sekund