Virtuální počítače pro vědecké zpracování dat

Komplexní předkonfigurované virtuální počítače pro modelování, vývoj a nasazení pro datové vědy.

Předkonfigurovaná prostředí v cloudu pro datové vědy a vývoj AI

Virtuální počítače pro datové vědy jsou image virtuálních počítačů Azure s řadou předinstalovaných, nakonfigurovaných a otestovaných oblíbených nástrojů, které se běžně používají k analýzám dat, machine learningu a trénování AI.

Názorný pracovní postup datové vědy s využitím virtuálních počítačů pro datové vědy

Grafika o pracovních postupech virtuálních počítačů pro datové vědy

Analytický desktop v cloudu

Plně cloudový desktop pro datové vědy s konzistentním nastavením napříč týmy, podporou sdílení a spolupráce, škálováním a správou Azure a téměř žádným nastavováním.

Školení a vzdělávání v oblasti datové vědy

Rychlé a téměř bezproblémové spouštění scénářů výuky ve třídě a online kurzů „jeden k mnohým“.

Přizpůsobivá kapacita na vyžádání

Schopnost spouštět analýzy na všech konfiguracích hardwaru Azure s vertikálním a horizontálním škálováním. Platíte jenom za to, co používáte a kdy to používáte.

Obsáhlý learning s využitím GPU

Clustery GPU připravené k použití s již předkonfigurovanými nástroji pro obsáhlý learning. Specializované virtuální počítače pro obsáhlý learning s ukázkami a pracovními postupy.

Příklady a šablony pro začátek

Na virtuálních počítačích jsou k dispozici příklady, šablony a ukázkové poznámkové bloky sestavené nebo otestované Microsoftem, které umožňují snadné používání různých nástrojů a schopností, jako jsou neuronové sítě (CNTK, Tensorflow atd.), tahání dat, R, Python, Julia a SQL Server.

Vysoce paralelizované trénování AI pomocí služby Azure Batch

Virtuální počítače pro datové vědy a virtuální počítače pro obsáhlý learning jsou plně integrované s trénovací službou Azure AI a poskytují prakticky neomezenou kapacitu pro paralelizované trénování AI v modelu s horizontálním navýšením kapacity.

Edice virtuálních počítačů pro datové vědy

Data Science Virtual Machine – Windows 2019

Nástroje pro prozkoumávání, analýzy, modelování a vývoj pro datové vědy

Plány softwaru začínají na

Zdarma

Logo Microsoftu

Data Science Virtual Machine – Ubuntu 18.04

Virtuální počítač s architekturami pro obsáhlý learning a nástroji pro machine learning a datové vědy

Plány softwaru začínají na

Zdarma

Logo Microsoftu

Virtuální počítač pro datové vědy s geoprostorovou AI a ArcGIS

Rozšíření geoprostorové analýzy a AI pro virtuální počítač Microsoftu pro datové vědy

Plány softwaru začínají na

Zdarma

Logo Microsoftu

Co je zahrnuto

Anaconda Python

Anaconda Python

R Server

R Server

Poznámkové bloky Jupyter

Poznámkové bloky Jupyter

Visual Studio

Visual Studio

Microsoft Excel

Microsoft Excel

SQL Server

SQL Server

Power BI

Python

Python

Microsoft Cognitive Toolkit

Microsoft Cognitive Toolkit

Apache Spark

Apache Spark

Související produkty a služby

Machine Learning Studio

Snadné vytváření, nasazování a správa řešení prediktivní analýzy

Azure Machine Learning

Přístupná AI pro všechny díky komplexní, škálovatelné a důvěryhodné platformě se správou experimentů a modelů

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Vytvoření virtuálního počítače pro datové vědy během několika sekund