Azure Site Recovery

Integrované zotavení jako po havárii jako služba (DRaaS) Azure

Pomozte zajistit chod firmy – dokonce i při velkých výpadcích IT. Azure Site Recovery nabízí jednoduché nasazení, nákladovou efektivitu a spolehlivost. Prostřednictvím Site Recovery můžete nasadit replikaci, převzetí služeb při selhání a procesy obnovení, které pomůžou udržet vaše aplikace v provozu během plánovaných i neplánovaných výpadků.

Site Recovery je nativní zotavení po havárii jako služba (DRaaS) a Microsoft je jedním z lídrů na žebříčku Magic Quadrant 2019 společnosti Gartner pro zotavení po havárii jako službu na základě celistvosti vize a schopnosti uvádět ji do praxe.

*Společnost Gartner neprosazuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumech ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si zvolili jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením ani jiným označením. Výzkumy společnosti Gartner představují její názor a pohled na věc a neměly by se vykládat jako jednoznačná fakta. Společnost Gartner odmítá jakékoli záruky, ať již výslovné nebo předpokládané, v souvislosti s tímto výzkumem, včetně všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Jednoduché nasazení i správa

Azure Site Recovery nastavíte jednoduše replikováním virtuálního počítače Azure do jiné oblasti Azure přímo na webu Azure Portal. Jako plně integrované nabídka se Site Recovery automaticky aktualizuje novými funkcemi Azure hned po jejich vydání. Určením pořadí vícevrstvých aplikací spuštěných na několika virtuálních počítačích můžete minimalizovat potíže se zotavením. Otestováním plánu zotavení po havárii bez dopadu na produkční úlohy nebo koncové uživatele zajistíte dodržování předpisů. A automatické obnovení z místního prostředí do Azure nebo z Azure do jiné oblasti Azure zajistí dostupnost aplikací během výpadků.

Snížení nákladů na infrastrukturu

Snižte náklady na nasazení, monitorování, opravy a údržbu místní infrastruktury zotavení po havárii tím, že eliminujete potřebu stavět nebo udržovat nákladné sekundární datacentrum. Navíc platíte jenom za výpočetní prostředky, které potřebujete k podpoře vašich aplikací v Azure.

Minimalizace výpadků díky spolehlivému zotavení

Povolením Site Recovery mezi různými oblastmi Azure snadno zajistíte dodržování oborových předpisů jako ISO 27001. Podle potřeby můžete škálovat pokrytí na libovolný počet důležitých obchodních aplikací s využitím podpory a dostupnosti služeb Azure. Site Recovery umožňuje rychle obnovit nejnovější data.

Zákazníci používající Azure Site Recovery

Dokumentace a zdroje informací

Související produkty a služby

Azure Backup

Zjednodušení ochrany dat a zajištění ochrany před ransomwarem

Účty úložiště

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Služba Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Aktuální informace, blogy a oznámení k Site Recovery

Vyzkoušejte Site Recovery s bezplatným účtem