Site Recovery

Zorganizujte si plán zotavení po havárii

Zákazníci používající Site Recovery

Jednoduchá a automatizovaná ochrana a zotavení po havárii v cloudu

Chraňte svoje prostředí automatizací replikace virtuálních počítačů na základě vámi nastavených a řízených zásad. Azure Site Recovery může chránit Microsoft Hyper-V, VMware a fyzické servery. Jako lokalitu pro obnovení můžete použít Azure nebo svoje sekundární datové centrum. Site Recovery koordinuje a spravuje probíhající replikaci dat integrací se stávajícími technologiemi, mezi které patří System Center a Microsoft SQL Server s funkcí AlwaysOn.

Plán organizovaného zotavení po havárii

Orchestrované zotavení po havárii jako služba (DRaaS)

Site Recovery vám umožní automatizovat obnovení služeb v případě výpadku lokality v primárním datovém centru. Aplikace je možné přenést orchestrovaným způsobem, což podporuje rychlé obnovení služeb, a to i v případě složitých vícevrstvých procesů. Plány zotavení po havárii lze snadno vytvářet na klasickém portálu Microsoft Azure, kde jsou pak uloženy. Plány zotavení po havárii mohou být jednoduché nebo složité podle toho, jaké firma potřebuje. Mohou využívat vlastní skripty prostředí Windows PowerShell a runbooky Azure Automation a je možné je kvůli ručním zásahům pozastavit. Sítě můžete přizpůsobit namapováním virtuálních sítí mezi primárními lokalitami a lokalitami pro obnovení. Plány zotavení po havárii lze kdykoli otestovat bez narušení služeb v primárním umístění.

Replikace a zotavení po havárii do Azure

Replikací vašich úloh do Azure získáte další možnosti. Aplikace se dají migrovat do Azure několika málo kliknutími nebo je můžete přenést do Azure jenom dočasně při mimořádně prudkém zvýšení poptávky. Sestavy a analýzy můžete spouštět na kopiích produkčních úloh v Azure, aniž by to ovlivnilo uživatele. Vyvíjejte a testujte nové verze aplikací s využitím kopií živých dat a pak novou verzi plynule převeďte do ostrého provozu datacentra.

Replikace a zotavení po havárii do Azure
Nepřetržité sledování stavu se službou DRaaS z Azure Site Recovery

Nepřetržité sledování stavu se Site Recovery

Site Recovery vzdáleně z Azure nepřetržitě monitoruje stav chráněných instancí. Při replikaci dat mezi dvěma lokalitami, které sami kontrolujete, zůstávají data virtuálních počítačů a replikovaná data ve vašich sítích. Veškerá komunikace s Azure je zašifrovaná. Při replikaci do Azure jako sekundárního webu se vaše data zašifrují a máte možnost vybrat šifrování i pro neaktivní uložená data.

Související produkty a služby

Backup

Jednoduché a spolehlivé zálohování serveru v cloudu

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Vyzkoušejte Site Recovery s bezplatným účtem