Přeskočit navigaci

Služba Azure SignalR

Snadné přidávání webových funkcí v reálném čase do aplikací

Plně spravovaná služba

Vzhledem k tomu, že je služba SignalR plně spravovaná, můžete ji zavést do prostředí s více servery a nedělat si při tom starosti s hostováním, škálovatelností, vyrovnáváním zatížení ani ověřováním.

Nativní podpora vývoje SignalR

Služba SignalR hladce spolupracuje s knihovnou SignalR a nabízí úzkou integraci se sadou Visual Studio a aplikací Visual Studio Code. Pomůže vám rychle sestavovat funkce v reálném čase, jako jsou chatovací místnosti, okamžité vysílání a řídicí panely IoT.

Co můžete sestavit se službou Azure SignalR?

Chat pro různé platformy

Cross-platform chatAccelerate development of reliable, high-performing chat applications123
 1. Přehled
 2. Tok

Urychlete vývoj spolehlivých a vysoce výkonných aplikací chatu.

 1. 1 Webová aplikace chatu se připojí ke službě SignalR a obdrží token.
 2. 2 Uživatel se do aplikace přihlásí pomocí vícefaktorového ověřování a v případě kladného výsledku se vrátí koncový bod služby SignalR a nosný token.
 3. 3 Uživatel se pomocí koncového bodu a tokenu připojí ke službě SignalR.

Okamžité vysílání v architektuře bez serveru

Instant broadcasting on serverless architectureSimplify one-to-many real-time communication and updates using serverless code123456
 1. Přehled
 2. Tok

Zjednodušte komunikaci z jednoho bodu do více cílů v reálném čase a aktualizace pomocí kódu bez serveru.

 1. 1 Klient přetáhne obsah webové aplikace ze služby Blob Storage.
 2. 2 Webová aplikace obdrží token a koncový bod služby SignalR.
 3. 3 Uživatel se připojí k webové aplikaci.
 4. 4 Připojení aktivuje událost databáze prostřednictvím služby Functions.
 5. 5 Služba Functions předá data službě SignalR…
 6. 6 … a ta zase předá data klientovi.

Webový řídicí panel v reálném čase

Real-time web dashboardSecurely monitor and control data streamed from Internet-connected devices1234
 1. Přehled
 2. Tok

Můžete zabezpečeným způsobem monitorovat a řídit data streamovaná ze služeb připojených k internetu.

 1. 1 Webová aplikace se připojí ke službě SignalR a obdrží token.
 2. 2 Uživatel se připojí k webové aplikaci a získá koncový bod a token služby SignalR.
 3. 3 Uživatel se připojí ke službě SignalR.
 4. 4 Službě SignalR a uživateli se odešlou data ze zdroje v reálném čase.

Související produkty a služby

ASP.NET Core SignalR

Tato knihovna zjednodušuje přidávání webových funkcí v reálném čase do aplikací

Functions

Zpracování událostí s kódem bez serveru

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Další informace

Materiály

Začínáme se službou Azure SignalR