Azure Database for PostgreSQL

Plně spravovaný, inteligentní a škálovatelný PostgreSQL

Sestavování masivně škálovatelných aplikací v PostgreSQL

Plně spravovaná a inteligentní služba Azure Database for PostgreSQL vám umožní soustředit se na inovace, ne na správu databází. Využijte možnost rychlého a snadného škálování úloh bez obav.

Přečtěte si dokument white paper věnovaný provozu podnikových aplikacích v PostgreSQL.

Azure Database for PostgreSQL Hyperscale teď podporuje Azure Arc. Tuto službu můžete spouštět v místním prostředí na infrastruktuře podle vlastního výběru a při tom využívat výhody cloudu, jako je automatizace, hyperškálování, jednotná správa a cloudový fakturační model, a to s nově dostupnými cenami za rezervovanou kapacitu.

Další informace

Stáhněte si infografiku, ve které získáte další informace o úrovni Hyperscale služby Azure Database for PostgreSQL.

Integrace s užitečnými funkcemi Postgresu, včetně JSONB, podpory geoprostorových funkcí, bohatého indexování a desítek rozšíření

Vysoce výkonné horizontální škálování v Postgres s využitím možnosti Hyperscale (Citus)

Doporučení pro inteligentní výkon generovaná z vlastní analýzy vaší databáze

Plně spravovaný Postgres s programem Azure IP Advantage a službou Azure Advanced Threat Protection

Inovace s využitím opensourcových nástrojů a rozšíření

Sestavujte nebo migrujte vaše úlohy s jistotou pomocí naší plně spravované služby na komunitním PostgreSQL. Využijte vaše oblíbená rozšíření, jako jsou PLV8, PostGIS a TimescaleDB, a oblíbené architektury a jazyky jako Ruby on Rails, Python s Djangem, Javu se Spring Bootem a Node.js. A využijte opensourcové prostředky Microsoftu, včetně komunity Citus na GitHubu a rozšíření PostgreSQL (Preview) pro Azure Data Studio.

Hyperškálování vaší databáze PostgreSQL

Využijte možnost snadného škálování na stovky uzlů, bez nutnosti přepisovat aplikace. Spouštěním transakcí a analýz v jedné databázi ušetříte čas a vyhnete se nákladům spojeným s ručním horizontálním dělením (sharding). Rozšíření Hyperscale (Citus) vám umožní držet krok s nejnovějšími inovacemi PostgreSQL.

Začínáme

Snadné zajištění maximálního výkonu databází

Přizpůsobená doporučení pro výkon vám umožní, abyste toho s vaší aplikací zvládli víc. Využijte funkci přehledu výkonu dotazů k monitorování a rozpoznávání narušujících událostí, které by mohly omezovat výkon.

Optimalizovat Postgres

Ochrana vaší IP adresy v plně spravované službě Azure

Nechte správu úloh náročných na čas i finance a souvisejících s vysokou dostupností, hostováním a údržbou databází na Azure. Zřízení je otázkou minut a nezávislé škálování výpočetního výkonu a úložiště se zvládne během pár sekund. Spolehněte se na dodržování předpisů a zabezpečení na podnikové úrovni a chraňte vaše inovace v cloudu pomocí špičkového krytí náhrady škod v rámci programu Azure IP Advantage.

Přečíst přehled

Pokročilé zabezpečení dat a dodržování předpisů

 • Rozšířená ochrana před hrozbami vám umožní zjišťovat, sledovat a zmírňovat potenciální hrozby, jakmile k nim dojde.
 • Konfigurací virtuální sítě můžete řídit izolaci dat.
 • Neaktivní i přenášená data se šifrují automaticky.
 • Azure Database for PostgreSQL vyhovuje požadavkům HIPAA, PCI DSS, FedRAMP, ISO a dalším.

Projděte si cenové možnosti a najděte nasazení, které vyhovuje vašim potřebám.

Výpočet funkce, paměť a úložiště můžete škálovat nezávisle. Zaplatíte přitom jenom za co, co použijete. Možnosti nasazení jsou navržené tak, aby splňovaly požadavky vašich úloh. Bez dalších nákladů tak získáte všechno, co potřebujete, včetně automatických oprav databází, automatického zálohování a funkcí zabezpečení.

Vývoj aplikací s využitím architektur řešení Azure Database for PostgreSQL

Navrhujte a implementujte převratné aplikace s využitím PostgreSQL on Azure a zajistěte si provozní analýzy v reálném čase, transakční aplikace s vysokou propustností a nejenom to.

Vše, co potřebujete, abyste mohli snadno začít

Získejte okamžitý přístup tím, že si zaregistrujete bezplatný účet Azure.

Nasaďte Azure Database for PostgreSQL s využitím rychlého zprovoznění pro Single Server nebo Hyperscale (Citus).

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

Aktuální informace, blogy a oznámení

Nejčastější dotazy týkající se Azure Database for PostgreSQL

 • Rozhodnutí závisí na typu úloh, které používáte.

  Možnost Single Server využijte pro:

  • Úlohy transakčních a provozních analýz
  • Aplikace vyžadující JSON, podporu geoprostorových funkcí nebo fulltextové vyhledávání
  • Aplikace nativní pro cloud sestavené s využitím moderních architektur

  Možnost Hyperscale (Citus) využijte pro:

  • Víceklientské aplikace SaaS
  • Provozní analýzy v reálném čase
  • Transakční aplikace s vysokou propustností

  Další informace najdete v dokumentaci.

 • Garantujeme, že zákazníci budou mít připojení mezi serverem Microsoft Azure Database for PostgreSQL a naší internetovou bránou minimálně 99,99 % času. Přečtěte si celé znění smlouvy SLA.
 • Microsoft spolupracuje s opensourcovou komunitou a přímo do ní přispívá svými rozšířeními. Přečtěte si náš blog Open Source.
 • Azure Database for PostgreSQL je k dispozici ve více než 30 oblastech Azure v Americe, Evropě, Asii a Tichomoří.
 • Možnosti migrace zahrnují integrované nástroje pro vytvoření výpisu databáze, její zálohování a obnovení, včetně nástrojů pg_dump, Workbench a psql. Pokud je pro vás důležitá migrace s minimálními výpadky, pro migrace Microsoftu využijte řešení Attunity Replicate. Replikace vstupních dat PostgreSQL podporuje replikaci v Azure ve formě virtuálního počítače IaaS (infrastruktura jako služba), a to z místního serveru, nebo z jiného poskytovatele cloudu s využitím replikace binlog.
 • Ano, při využití možnosti Hyperscale (Citus) můžete horizontálně rozšiřovat kapacitu výpočetních funkcí, paměti i úložiště.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure