Otevřené datové sady Azure

Curated open data made easily accessible on Azure

Snadný přístup ke kurátorovaným datovým sadám a zrychlení strojového učení

Zlepšete přesnost svých modelů strojového učení s využitím veřejně dostupných datových sad. Šetřete čas při zjišťování a přípravě dat s využitím kurátorovaných datových sad, které jsou připravené k použití v pracovních postupech strojového učení a snadno přístupné ze služeb Azure.

Prozkoumat datové sady

Proč používat otevřené datové sady Azure?

Rychlé vytváření přesnějších modelů

Zohledňujte reálné faktory, které můžou ovlivnit obchodní výsledky. Začleněním funkcí z kurátorovaných datových sad do vlastních modelů strojového učení zlepšíte přesnost předpovědí a zkrátíte dobu potřebnou k přípravě dat.

Podpora spolupráce v rámci komunity

Sdílejte datové sady s rostoucí komunitou odborníků na data a vývojářů.

Zrychlení přehledů díky škálování Azure

Kombinace Azure Open Datasets a řešení pro analýzu dat a strojové učení na platformě Azure vám umožní poskytovat přehledy s hyperškálováním.

Přispění datovými sadami

Nominujte datové sady, které pomůžou vyřešit reálné výzvy, podpořit spolupráci a výzkum v oblasti strojového učení a prosazovat globální zájmy.

Kontaktujte nás

Pokud bude nominovaná datová sada splňovat podmínky, ozveme se vám.

Ceny

Využívání většiny otevřených datových sad je bez dalších poplatků. Platíte jenom za služby Azure spotřebované během využívání otevřených datových sad, jako jsou instance virtuálních počítačů, úložiště, síťové prostředky a strojové učení. Podrobnosti najdete na stránce s cenami.

Prostředky otevřených datových sad

Úložiště dat a přístup

Zjistěte, jak se datové sady ukládají v Azure a jak se k nim přistupuje pomocí sady SDK.

Ukázky datových sad

Využijte otevřenou datovou sadu k trénování modelu strojového učení.

AI for Earth

Seznamte se s AI for Earth, naším partnerem přinášejícím do Azure klíčové geoprostorové datové sady pro zrychlení aplikací v oblasti klimatologie a ochrany klimatu.

Smlouvy o využití dat

Microsoft poskytuje řadu otevřených licencí, které můžete využít pro své datové sady.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Vyhledávejte a sdílejte otevřené datové sady v Azure.