Otevřené datové sady Azure

Zpřístupnění kurátorovaných otevřených datových sad v Azure

Snadný přístup ke kurátorovaným datovým sadám a zrychlení strojového učení

Zlepšete přesnost svých modelů strojového učení s využitím veřejně dostupných datových sad. Šetřete čas při zjišťování a přípravě dat s využitím kurátorovaných datových sad, které jsou připravené k použití v pracovních postupech strojového učení a snadno přístupné ze služeb Azure.

Prozkoumat datové sady

Vybrané otevřené datové sady

Data z celého světa sahající až do roku 2008 z Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA)

Data předpovědí za 15 dnů z celého světa z NOAA

Svátky ve 41 zemích od roku 1970 do roku 2099

Search datasets

Proč používat otevřené datové sady Azure?

Rychlé vytváření přesnějších modelů

Zohledňujte reálné faktory, které můžou ovlivnit obchodní výsledky. Začleněním funkcí z kurátorovaných datových sad do vlastních modelů strojového učení zlepšíte přesnost předpovědí a zkrátíte dobu potřebnou k přípravě dat.

Podpora spolupráce v rámci komunity

Sdílejte datové sady s rostoucí komunitou odborníků na data a vývojářů.

Zrychlení přehledů díky škálování Azure

Poskytujte přehledy s vysokou mírou škálování díky kombinaci Azure Open Datasets a řešení pro analýzu dat a strojového učení na platformě Azure

Přispění datovými sadami

Nominujte datové sady, které pomůžou vyřešit reálné výzvy, podpořit spolupráci a výzkum v oblasti strojového učení a prosazovat globální zájmy.

Kontaktujte nás

Pokud bude nominovaná datová sada splňovat podmínky, ozveme se vám.

Ceny verze Preview

Během verze Preview se za používání otevřených datových sad Azure neúčtují žádné další poplatky. Během využívání Azure Open Datasets platíte jenom za spotřebované služby Azure, jako jsou instance virtuálních počítačů, úložiště, síťové prostředky a služby strojového učení.

Prostředky otevřených datových sad

Úložiště dat a přístup

Zjistěte, jak se datové sady ukládají v Azure a jak se k nim přistupuje pomocí sady SDK.

Ukázky datových sad

Využijte otevřenou datovou sadu k trénování modelu strojového učení.

AI for Earth

Seznamte se s AI for Earth, naším partnerem přinášejícím do Azure klíčové geoprostorové datové sady pro zrychlení aplikací v oblasti klimatologie a ochrany klimatu.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure.

Vyhledávejte a sdílejte otevřené datové sady v Azure.

Začít teď