Přeskočit navigaci

Azure IoT Edge

Rozšiřte inteligentní cloudové funkce a analýzu do hraničních zařízení – Azure IoT Edge je plně spravovaná služba, která poskytuje inteligentní cloudové funkce v místním prostředí díky nasazení a spuštění umělé inteligence, služeb Azure a vlastní logiky přímo v zařízeních IoT využívajících různé platformy. Spusťte své řešení IoT zabezpečeným způsobem a v požadovaném měřítku – v cloudu nebo offline.

Sestavování inteligentních hraničních zařízení

Internet věcí je průsečíkem umělé inteligence, cloud computingu a edge computingu. Azure IoT Edge umožňuje kontejnerizovat cloudové úlohy, jako je jsou služby Azure Cognitive Services, Machine Learning, Stream Analytics a Functions, a spouštět je v místním prostředí na zařízeních od Raspberry Pi po průmyslové brány. Azure IoT Hub nabízí správu hraničních aplikací a zařízení v takovém měřítku, aby to odpovídalo vašim řešením běžícím v cloudu nebo privátních prostředích, jako je Azure Stack.

Qualcomm a Microsoft uvádějí AI pro zpracování obrazu do života

Můžete rychle vyvinout IoT řešení založené na kameře s použitím AI pro zpracování obrazu na zařízení a edge computingu.

Objednat vývojovou sadu AI pro zpracování obrazu

Reakce téměř v reálném čase

Většina dat přestane být do pár sekund po vygenerování užitečná, takže je zásadně důležité zajistit co nejmenší latenci mezi daty a souvisejícím rozhodnutím. IoT Edge nabízí optimalizaci výkonu mezi hraničním a cloudovým prostředím a zároveň poskytuje správu, zabezpečení a škálování.

Zabezpečení inteligentních hraničních zařízení

Inteligentní hraniční zařízení musí čelit hrozbám zabezpečení od fyzického zneužití po útoky hackerů na konkrétní IP adresy. Služba IoT Edge je navržená tak, aby poskytovala zabezpečení vhodné pro různé profily rizik a scénáře nasazení, a nabízí stejnou úroveň ochrany, jakou očekáváte od všech služeb Azure.

Další informace o architektuře zabezpečení hraničních zařízení

Nasazení umělé inteligence a analýzy do hraničního prostředí

IoT Edge umožňuje nasazovat komplexní zpracování událostí, strojové učení, rozpoznávání obrazu a další vysoce hodnotnou umělou inteligenci, aniž byste je museli sami psát. Spouštějte služby Azure jako Functions, Stream Analytics a Machine Learning v místním prostředí. Vytvářejte moduly umělé inteligence AI a zpřístupňujte je komunitě.

Pomocí sady AI Toolkit pro Azure IoT Edge můžete snadno sestavovat umělou inteligenci na hraničních zařízeních.

Snížení nákladů na řešení IoT

Jenom malý zlomek získaných dat IoT nabízí po analýze smysluplné informace. Pomocí služeb jako Azure Stream Analytics nebo vytrénovaných modelů můžete data zpracovat v místním prostředí a odeslat do cloudu k další analýze jenom to, co potřebujete. Snížíte tím náklady spojené s odesíláním všech dat do cloudu, a přitom zajistíte vysokou kvalitu dat.

Zjednodušení vývoje

IoT Edge využívá stejný programovací model jako ostatní služby Azure IoT, takže stejný kód se dá například spustit na určitém zařízení i v cloudu. IoT Edge podporuje operační systémy jako Linux a Windows a jazyky jako Java, .NET Core 2.0, Node.js, C a Python, takže můžete psát kód v jazyce, který znáte, a využívat stávající obchodní logiku, místo abyste všechno psali od nuly.

Provoz offline nebo s přerušovaným připojením

Díky IoT Edge budou vaše hraniční zařízení pracovat spolehlivě a bezpečně, i když jsou offline nebo mají přerušované připojení ke cloudu. Správa zařízení Azure IoT po opětovném připojení automaticky synchronizuje poslední stav zařízení, takže zajišťuje plynulý provoz.

Azure IoT Edge nabízí zákazníkům úžasné možnosti

Nasazení těchto služeb pomocí IoT Edge

Pokud chcete... Použijte toto
Sestavení a nasazení modelů umělé inteligence Machine Learning
Přizpůsobení modelů počítačového zpracování obrazu pro váš případ použití Custom Vision Service
Zpracování dat streamovaných v reálném čase Stream Analytics
Zpracování událostí pomocí kódu bez serveru Functions
Nasazení databáze SQL Serveru do hraničního prostředí Databáze SQL Serveru
Dodržení standardů interoperability v Průmyslu 4.0 OPC Unified Architecture
Sestavení vlastní logiky Vlastní modul

Do IoT Edge neustále přidáváme nové služby. Nejnovější informace si můžete přečíst v příspěvku na našem blogu.

Související řešení

Přehled Azure IoT

Vyzkoušejte si sami, jak jednoduché jsou služby SaaS pro IoT, které nevyžadují žádné zkušenosti s cloudem

Vytváření plně přizpůsobitelných řešení s šablonami pro běžné scénáře IoT

Připojení, sledování a správa miliard prostředků IoT

Rozšíření inteligentních cloudových funkcí a analýz do hraničních zařízení

Další informace

Najít partnera pro spolupráci

Začínáme s Azure IoT Edge