Přeskočit navigaci

Azure VM Image Builder

Zjednodušte si proces vytváření imagí virtuálních počítačů pomocí snadno použitelného nástroje

Vytváření vlastních imagí v pouhých několika krocích

Vyhněte se nepříjemnému zjišťování potřebných nástrojů a procesů a nadbytečným ručním postupům. Pomocí Azure VM Image Builderu můžete vytvářet vlastní image pomocí rychlých a jednoduchých kroků. Integrujte proces vytváření imagí se stávajícím kanálem DevOps a ke správě imagí využijte připojení ke službě Shared Image Gallery.

Vytváření vlastních imagí Linuxu a Windows ve velkém s využitím stávajících nebo nových konfigurací pro Azure a Azure Stack

Integrace s Azure DevOps a službou Shared Image Gallery a vytvoření kanálu sestavování imagí a globálního systému správy

Připojení VM Image Builderu ke stávajícím virtuálním sítím a možnost využít konfigurační servery a prostředky

Migrace kanálu kustomizace imagí do Azure a využití stávajících skriptů, příkazů a procesů

Distribuce a správa vlastních imagí ve velkém

Azure VM Image Builder vám pomůže zajistit zabezpečení, včetně nasazování oprav a aktualizací, a plnou kontrolu nad vlastními imagemi. Propojte stávající virtuální sítě a zajistěte přístup ke směrovatelným prostředkům, serverům a službám, včetně konfiguračních serverů, jako jsou Chef, Puppet a Desired State Configuration (DSC). Integrace se službou Shared Image Gallery umožňuje snadnou správu imagí a jejich globální replikaci.

Vytváření vlastních imagí podle potřeby

Vytvářejte image splňující předpisy a požadavky vaší organizace na konfigurace a dodržování předpisů. K využití stávajících konfigurací a zahájení sestavování vlastních imagí virtuálních počítačů s Linuxem, Windows a Windows Virtual Desktopem během několika minut vám stačí jediná služba.

Integrace a automatizace s využitím kanálu DevOps

K vytváření prostředků sestavení v Azure na vyžádání můžete využít jediný příkaz nebo pokročilé konfigurace jako kód. Propojte VM Image Builder s kanálem DevOps pomocí Azure DevOps nebo jiných nástrojů. Automatizujte všechny úlohy, včetně nasazování oprav a aktualizací.

Plně spravovaná služba s podporou nástrojů, které máte rádi

Přestaňte si dělat starosti s údržbou, s prostředky, jako jsou virtuální počítače a další služby, a s podporou. K automatizaci vytváření imagí můžete využít nástroje, které máte rádi, včetně Azure PowerShellu, webu Azure Portal, Azure CLI a šablon Azure Resource Manageru.

Azure VM Image Builder je zdarma

Azure Image Builder nasazuje během využití prostředky do vašeho předplatného. Při provozování kanálu buildu pro image plaťte jenom za virtuální počítače a přidružené síťové prostředky a prostředky úložišť, které se spotřebují

Nejčastější dotazy k Azure VM Image Builder

  • Azure VM Image Builder je bezplatná služba. Platíte jenom za základní výpočetní prostředky, úložiště a síťové prostředky, které s touto službou používáte. Podrobné informace o cenách
  • Zpravidla jsou potřeba až dva virtuální počítače d1_v2 s úložištěm a sítí.
  • VM Image Builder je možné využít prostřednictvím webu Azure Portal, Azure CLI, PowerShellu a Azure DevOps.
  • K vytvoření imagí pro Linux a Windows použijte postup uvedený v naší dokumentaci.
  • Azure VM Image Builder je zdarma, se smlouvou SLA s 99procentní dostupností pro žádosti o službu a podporu správy fakturace a předplatných. Na VM Image Builder se vztahuje smlouva SLA služby Azure Virtual Machines.

Jsme na vás připraveni – začněte sestavovat vlastní image virtuálních počítačů s Linuxem a Windows