R Server pro HDInsight

Prediktivní analýza, machine learning a statistické modelování pro velký objem dat

  • Nejrozsáhlejší přenosná knihovna pro machine learning a paralelní analýzy v jazyce R
  • Machine learning v řádu terabajtů – 1000krát rozsáhlejší než u opensourcového jazyka R
  • Zajistěte až 50krát rychlejší výkon pomocí R Serveru pro Apache Spark 2.0 a optimalizovaných vektorových/matematických knihoven
  • Zabezpečení a podpora na podnikové úrovni zajištěné smlouvou SLA společnosti Microsoft
  • Získejte přístup ke zdrojům dat Sparku prostřednictvím Spark SQL
  • Snadné nastavení, rychlé výsledky
R Server pro HDInsight

Co je R Server pro HDInsight?

Díky kombinaci analytického softwaru v jazyce R na podnikové úrovni a výkonu Hadoopu a Sparku dosahuje R Server pro HDInsight mimořádného výkonu a škálování. Vícevláknové matematické knihovny a transparentní paralelizace v R Serveru zpracují až 1000krát větší objem dat až 50krát rychleji než při použití opensourcového jazyka R. Budete tak moct trénovat přesnější modely pro zajištění lepších předpovědí, než byly dříve možné. A protože R Server umožňuje využívat opensourcový jazyk R, všechny vaše skripty jazyka R poběží beze změn.

Využijte důvěrně známé prostředí jazyka R s výkonem clusteru

Programovací jazyk R, který je pro všechny odborníky přes data volbou číslo jedna, podporuje aktivní komunita více než dvou milionů uživatelů po celém světě a celkový počet opensourcových analytických řešení roste exponenciálně každým rokem. S R Serverem pro HDInsight máte v rukou plnou kompatibilitu se standardem jazyka R a současně škálovatelnost Hadoop a Spark.

Využití systému R je na vzestupu. Mezi lety 2007 a 2013 se počet modulů pro dolování dat, které uvádějí využití R, zvýšil z 20 na 70 procent. V letech 2008 až 2013 se počet modulů pro dolování dat, které využívají R jako svůj primární nástroj, zvýšil z méně než 5 na 24 procent.
Počet vydaných balíčků CRAN se v posledních několika letech výrazně zvýšil. V roce 2005 jich bylo jenom pár. Celkový počet se do roku 2012 zvýšil na 1000, do roku 2014 na 3 000 a v roce 2016 už přesáhl 8 000.
Knihovna analýzy a machine learningu pro jazyk R

Nejrozsáhlejší přenosná knihovna pro machine learning a paralelní analýzy v jazyce R

Využijte nejrozsáhlejší knihovnu pro machine learning a paralelní analýzy umožňující používat opensourcový jazyk R, která je přenosná mezi oblíbenými datovými platformami – včetně rozhodovacích stromů a sestavení, regresních modelů, clusteringu, přípravy dat, vizualizace a statistických funkcí.

Využití terabajtů dat pomocí R Serveru pro HDInsight

Machine learning v řádu terabajtů zpracuje 1000krát větší objem dat

Díky transparentní paralelizaci, Hadoopu a Sparku vám R Server pro HDInsight umožňuje zpracovat terabajty dat. To je 1000krát víc, než co vám umožňuje opensourcový jazyk R samotný. Logistické regresní modely, stromy a souhrny se dají trénovat na libovolném objemu dat. Jediné, co vás omezuje, je velikost vašeho clusteru Spark.

Rychlý výkon s R Serverem pro HDInsight

Získejte až 50krát rychlejší výkon

Kombinací Spark, vícevláknových vektorových a maticových matematických knihoven a R Serveru pro HDInsight získáte ve srovnání s opensourcovým jazykem R až 50krát rychlejší výkon.

Spuštění funkcí opensourcového jazyka R

Spuštění distribuovaných parametrických průchodů a simulací pomocí už existujících funkcí R

Libovolnou funkci opensourcového jazyka R můžete spustit na stovkách uzlů a zajistit tak paralelní parametrické průchody a simulace. Zkoumejte a zpřesňujte své modely pro rychlejší, snadnější a přesnější předpovědi.

Získejte přístup ke zdrojům dat Sparku prostřednictvím Spark SQL

Analýza dat v Hadoopu a Sparku je teď ještě snadnější při použití Spark SQL jako zdroje dat pro R Server. Nahrajte výsledky dotazu Spark SQL nad zdroji, jako je Apache Hive nebo Parquet, do struktury DataFrame ve Sparku a přímo je analyzujte pomocí libovolných distribuovaných výpočetních algoritmů R Serveru.

Používejte vývojové nástroje podle vašeho výběru

R Server ve službě HDInsight zahrnuje R Studio Server Community Edition, takže odborníci přes data mohou začít pracovat rychle a jednoduše. Můžete si také bezplatně stáhnout Nástroje R pro Visual Studio, pokud chcete pohodlné místní vývojové prostředí.

Zabezpečení na podnikové úrovni k ochraně R Serveru pro HDInsight

Zabezpečení a podpora na podnikové úrovni

Spolehněte se na podporu a zabezpečení na podnikové úrovni z Azure, včetně balíčků verzí, oprav, aktualizací zabezpečení a nepřetržitého monitorování clusterů. Smlouva o úrovni služeb (SLA) zajišťovaná Microsoftem s garantovaným připojením 99,9 % vám navíc pomůže ochránit clustery R Serveru pro HDInsight před katastrofickými událostmi.

Rychlé nastavení bez předběžných nákladů

Snadné nastavení, rychlé výsledky

S R Serverem pro HDInsight odpadá časově náročná instalace a nastavování – Azure to udělá za vás. Během pár minut poběží všechno, jak má, a vy se budete moct věnovat trénování svých statistických modelů a machine learningu i bez nákupu nového hardwaru a dalších předběžných nákladů. Zaplatíte jenom za výpočetní výkon a úložiště, které skutečně využijete.

Apache Hadoop® a přidružené názvy projektů open source jsou ochranné známky nadace Apache Software Foundation.

Vyzkoušejte R Server pro HDInsight