Přeskočit navigaci

Aplikační platforma HDInsight

Prostředí pro nasazení jedním kliknutím umožňující objevování a instalaci aplikací z ekosystému velkých objemů dat

  • Nasazení jedním kliknutím
  • Zabezpečený přístup ke clusteru
  • Špičkové smlouvy SLA na podnikové úrovni

Aplikace se postarají o nejrůznější scénáře, jako jsou například ingestování, příprava a správa dat, katalogizace, určování původu, zpracování dat, analytická řešení, business intelligence, vizualizace, zabezpečení, správné řízení, replikace dat a mnoho dalších. Zároveň vertikálně pokrývají širokou škálu odvětví, jako jsou výroba, odborné služby, zdravotnictví, finanční sektor, maloobchodní prodej, vzdělávání a další.

Nasazení jedním kliknutím

Můžete objevovat aplikace z ekosystému velkých objemů dat a instalovat je jedním kliknutím. Nasazení se postará o správnou konfiguraci aplikace, abyste ji mohli rychle začít používat a zvýšili tak svou produktivitu. Můžete také vytvořit vlastní aplikaci a distribuovat ji v rámci vaší organizace.

Zabezpečený přístup ke clusteru

Aplikace se instalují na hraničních uzlech vytvořených ve stejných mezích služby Azure Virtual Network jako ostatní uzly, což umožňuje zabezpečený přístup k těmto aplikacím.

Špičkové smlouvy SLA na podnikové úrovni

Tyto aplikace se spouštějí ve službě HDInsight, takže získáte všechny výhody HDInsight, včetně smlouvy SLA, přístupu ke všem úlohám, monitorování atd.

AtScale

AtScale

S AtScale můžete pomocí OLAP a nástroje BI podle vašeho výběru bez dalšího přesouvání dotazovat data na místě – a to ať jsou určená pro službu Data Lake pro velké objemy dat nebo cluster HDInsight.

Cask

Cask

Jednotná platforma pro vytváření aplikací s velkými objemy dat. Cask je 100% open source platforma, která nabízí integraci dat a možnosti vývoje aplikací v Apache Hadoop a Spark. Platforma pomáhá s ochranou investic do velkých objemů dat do budoucna, zajišťuje jejich rychlé zhodnocení a umožňuje podnikovým uživatelům používat samoobslužné uživatelské prostředí.

Dataiku

Dataiku

Dataiku poskytuje platformu pro datové vědy Data Science Studio (DSS) založenou na spolupráci, která umožňuje odborníkům (odborníci přes data, datoví architekti atd.) spolupracovat na sestavování analytických řešení. DSS nabízí snadno použitelné týmové rozhraní pro odborníky přes data i začínající analytiky.

H2O.ai

H2O.ai

Platforma AI od H2O představuje open source machine learning spolupracující se Spark 2.0+, sparklyr a PySpark. H2O Sparkling Water umožňuje uživatelům kombinovat rychlé a škálovatelné algoritmy machine learningu od H2O se schopnostmi Sparku.

Paxata

Paxata

Adaptive Information Platform od Paxata umožňuje všem uživatelům rychleji získat důležité informace z jejich dat. Můžete kombinovat nestrukturovaná a strukturovaná data z různých zdrojů, připravovat data a analyzovat je. Podnikoví uživatelé můžou pracovat s intuitivním vizuálním prostředím s kompletním zabezpečením a dodržováním předpisů, které poskytuje HDInsight.

StreamSets

StreamSets

StreamSets Data Collector se nasazuje nad aplikaci HDInsight v Azure. Poskytuje integrované vývojové prostředí (IDE) se všemi funkcemi, které umožňuje návrh, testování, nasazení a správu kanálů ingestování mezi libovolnými body, které zachycují streamovaná a dávková data a zahrnují různé transformace v průběhu streamování, a to to vše bez nutnosti psát vlastní kód.

WANDisco

WANDisco

WANdisco Fusion zajišťuje průběžnou škálovanou replikaci vybraných dat mezi několika prostředími velkých objemů dat a cloudovými prostředími. Díky garantované konzistenci dat a nepřetržité dostupnosti můžou zákazníci se službou HDInsight jednoduše nastavit hybridní prostředí a řešení zotavení po havárii.

Vyzkoušejte HDInsight a instalaci aplikací