Přeskočit navigaci

HDInsight

Jednoduchá a cenově výhodná služba určená k open source analýzám na podnikové úrovni

Jaké jsou výhody služby HDInsight?

Jednoduše provozujte oblíbené open source architektury – včetně Apache Hadoopu, Sparku a Kafka – s využitím cenově výhodné služby Azure HDInsight určené pro open source analýzy na podnikové úrovni. Bez námahy zpracovávejte obrovská množství dat a získejte všechny výhody rozsáhlého ekosystému open source s globálním škálováním Azure.

  • S využitím nástrojů HDInsight můžete snadno začít pracovat ve svém oblíbeném vývojovém prostředí.
  • HDInsight se bezproblémově integruje s ostatními službami Azure, včetně Data Factory a Data Lake Storage, a umožňuje vytvářet komplexní analytické kanály.

Proč si vybrat službu HDInsight?

Jednoduchost

Open source projekty a clustery můžete rychle zprovoznit, aniž byste museli instalovat jakýkoli hardware nebo spravovat infrastrukturu.

Nákladová efektivita

Snižte náklady tím, že budete vytvářet clustery velkých objemů dat na vyžádání a snadno vertikálně navyšovat nebo snižovat jejich kapacitu, a plaťte jenom za to, co skutečně používáte.

Pro velké firmy

Získejte zabezpečení na podnikové úrovni a nejlepší dodržování předpisů v oboru s více než 30 certifikacemi.

Otevřenost

Můžete vytvářet optimalizované komponenty pro Hadoop, Spark a další. Držte krok s nejnovějšími verzemi.

Co je součástí služby HDInsight?

Ekosystém open source

HDInsight podporuje nejnovější open source projekty z ekosystémů Apache Hadoop a Spark. Udržujte si přehled o nejnovějších verzích open source architektur, včetně Kafka, HBase a Hive LLAP.

Zabezpečení a dodržování předpisů

Získejte ochranu dat na podnikové úrovni díky monitorování, virtuálním sítím, šifrování, ověřování pomocí Active Directory, autorizaci a řízení přístupu na základě role. HDInsight má více než 30 průmyslových certifikací, včetně ISO, SOC, HIPAA a PCI, pro splnění standardů dodržování předpisů.

Nativní integrace se službami Azure

Bezproblémově můžete provést integraci s celou řadou úložišť dat a služeb Azure, včetně SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, Data Lake Storage, Blob Storage, Event Hubs a Data Factory.

Zjednodušené monitorování

HDInsight se integruje s Azure Log Analytics a poskytuje tak jednotné rozhraní, kde můžete monitorovat všechny vaše clustery.

Široká podpora aplikací

HDInsight podporuje širokou škálu aplikací z ekosystému velkých objemů dat, které můžete nainstalovat jedním kliknutím. Můžete si vybrat z více než 30 oblíbených aplikací Hadoop a Spark určených pro nejrůznější scénáře.

Více jazyků a nástrojů

Můžete používat vaše oblíbené nástroje podporující produktivitu, včetně sady Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, Jupyter a Zeppelin. Kód můžete psát ve známých jazycích, jako jsou Scala, Python, R, JavaScript a .NET.

Ekosystém Azure HDInsight

Nástroje

Apache Zeppelin

VS Code

IntelliJ

JDBC

Přístup k datům

Batch

SQL

NoSQL

Datový proud

Machine Learning

Další

Azure Data Lake Storage

Zabezpečení

Apache Ranger

Azure Active Directory

Virtual Network

Zákazníci využívající službu HDInsight

  • Roche
  • LG CNS
  • Reckitt Benckiser
  • Jet.com
  • Asos

Co všechno HDInsight umožňuje?

Extrakce, transformace a načítání (ETL) s využitím služby HDInsight

Extrahujte, transformujte a načítejte své clustery velkých objemů dat na vyžádání pomocí Hadoop MapReduce a Apache Sparku.

Извлечение, преобразование и загрузка (ETL) с помощью Azure HDInsightИзвлекайте, преобразовывайте и загружайте кластеры больших данных по запросу с помощью MapReduce и Apache Spark в Hadoop.

Streamování s využitím služby HDInsight

Můžete ingestovat a zpracovávat miliony streamovaných událostí za sekundu s využitím Apache Kafka, Apache Stormu a streamování Apache Sparku.

Потоковая передача данных с помощью HDInsightПринимайте и обрабатывайте миллионы событий потоковой передачи в секунду с помощью Apache Kafka, Apache Storm и Apache Spark Streaming.

Interaktivní dotazování pomocí služby HDInsight

Apache Hive LLAP vám umožní provádět rychlé interaktivní dotazy SQL ve velkém měřítku nad strukturovanými i nestrukturovanými daty.

Интерактивные запросы в HDInsightВыполняйте быстрые интерактивные SQL-запросы к структурированным и неструктурированным данным в нужном масштабе с помощью Apache Hive LLAP.

Rozšíření investic do velkých objemů dat v místním prostředí s využitím služby HDInsight

Rozšiřte své místní investice do velkých objemů dat do cloudu a transformujte svoje podnikání s využitím možností pokročilých analýz ve službě HDInsight.

Расширение локальных инвестиций в большие данные с помощью HDInsightРасширьте свои локальные инвестиции в области больших данных на облако и преобразуйте свой бизнес с помощью возможностей расширенной аналитики HDInsight.

Případy použití

Přehledy zákazníků

Pomozte zaměstnancům rozhodovat se na základě dat tím, že vytvoříte ucelenou open source analytickou platformu. Jednoduše zpracovávejte obrovské objemy dat z různých zdrojů.

Přečtěte si, jak společnost Reckitt Benckiser využívá službu HDInsight k získávání přehledů zákazníků.

Individuální doporučení

Vytvářejte generátory individuálních doporučení a zaujměte zákazníky novými způsoby.

Přečtěte si, jak společnost ASOS využívá službu HDInsight k poskytování individuálních doporučení.

Prediktivní údržba

Předvídejte selhání a předcházejte jim, abyste zajistili provoz důležitého vybavení. Optimalizujte operace ingestováním a zpracováním dat v reálném čase.

Přečtěte si, jak společnost Roche Diagnostics využívá službu HDInsight k prediktivní údržbě.

Posouzení rizik

Transformace a analýza důležitých dat vám umožní vytvářet lepší modely a funkce na podnikové úrovni vám pomůžou zajistit zabezpečení vašich dat.

Přečtěte si, jak společnost Milliman využívá službu HDInsight k posuzování rizik.

Související produkty a služby

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Azure Data Lake Storage

Zabezpečené funkce Data Lake s rozsáhlou škálovatelností založené na službě Azure Blob Storage

SQL Data Warehouse

Elastický datový sklad jako služba s funkcemi na podnikové úrovni

Začněte používat HDInsight ještě dnes