Přeskočit navigaci

Azure HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Správa potřeb souvisejících s velkými objemy dat v rámci opensourcové platformy

Provozujte oblíbené opensourcové architektury, včetně Apache Hadoopu, Sparku, Kafka a dalších, s využitím přizpůsobitelné služby Azure HDInsight určené pro opensourcové analýzy na podnikové úrovni. Bez námahy zpracovávejte obrovská množství dat a získejte všechny výhody rozsáhlého ekosystému opensourcových projektů s globálním škálováním Azure. Využijte možnost snadné migrace zpracování a úloh velkých objemů dat do cloudu.

Opensourcové projekty a clustery se dají snadno a rychle aktivovat, aniž by bylo potřeba instalovat hardware nebo spravovat infrastrukturu.

Clustery pro velký objem dat snižují náklady díky automatickému škálování a cenovým úrovním, které umožňují platit jenom za to, co využijete.

Zabezpečení na podnikové úrovni a nejlepší dodržování předpisů v oboru s více než 30 certifikacemi pomáhá chránit vaše data.

Optimalizované komponenty pro opensourcové technologie, jako jsou Hadoop a Spark, zajišťují vždy aktuální funkce.

Sestavování projektů v opensourcovém ekosystému

Udržujte si přehled o nejnovějších verzích open source architektur, včetně Kafka, HBase a Hive LLAP. HDInsight podporuje nejnovější opensourcové projekty z ekosystémů Apache Hadoop a Spark.

Nativní integrace se službami Azure

Vytvářejte datová jezera prostřednictvím bezproblémové integrace s řešeními a službami datového úložiště Azure, včetně služeb Azure Synapse Analytics, Azure Cosmos DB, Azure Data Lake Storage, Azure Blob Storage, Azure Event Hubs a Azure Data Factory. Možnost volby z celé řady virtuálních počítačů a využití funkcí automatického škálování na základě zatížení nebo rozvrhu vám umožní mít náklady pod kontrolou. K monitorování kompletního datového jezera můžete využít Azure Monitor.

Flexibilita s možností využití více jazyků a nástrojů

Můžete používat vaše oblíbené nástroje podporující produktivitu, včetně sady Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, Jupyter a Zeppelin. Kód můžete psát ve známých jazycích, jako jsou Scala, Python, R, JavaScript a .NET.

Komplexní zabezpečení pro analytické úlohy

  • Zabezpečte svůj cluster pomocí izolace virtuální sítě a k řízení odchozího provozu využijte Azure Firewall a virtuální síť.
  • Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů pro vaši podnikovou doménu pomocí Azure Active Directory (Azure AD) a vícefaktorového ověřování.
  • Využijte možnost vynucovat jemně odstupňované zásady autorizace s využitím Apache Rangeru. Maskování dat a filtrování na úrovní řádků vám poskytne další výhody.
  • Využijte vlastní šifrovací klíče ke kompletní ochraně dat s šifrováním během přenosu.

Platíte jenom za to, co potřebujete

HDInsight nabízí širokou škálu platforem optimalizovaných pro paměť nebo výpočetní funkce (virtuálních počítačů). Vyberte si ten, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na výkon a náklady.

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

Myntra zrychluje svou digitální transformaci

Myntra při migraci své platformy do Azure, od správy dodavatelských řetězců přes inventarizaci až po webové možnosti, úzce spolupracovala s Microsoftem a zajistila si důvěryhodné, hyperškálované a cenově výhodné výpočetní funkce, které jsou neustále k dispozici.

Myntra

Gap Inc. zrychluje svou digitální transformaci

Díky sestavení a centralizaci své datové platformy v Azure teď Gap Inc. může využívat pokročilé analýzy a strojové učení k získání komplexního přehledu o zákaznících napříč kanály, a to pro všechny značky ve svém portfoliu.

GAP

Nejčastější dotazy k HDInsightu

  • Azure HDInsight je pro vás výhodný, pokud využíváte vlastní kód ke zpracování a analýze extrémně velkých datových sad s využitím architektury zpracování velkých objemů dat, jako je Spark, Hadoop, Hive, Kafka nebo Hbase. Azure HDInsight vám dává plnou kontrolu nad konfigurací vašich clusterů a softwarem, který je v nich nainstalovaný. Použití HDInsightu byste také měli zvážit, pokud migrujete clustery Hortonworks, Cloudera nebo MapR z místních prostředí nebo jiných cloudů.
  • Azure HDInsight je možné použít v nejrůznějších scénářích zpracování velkých objemů dat. Může se jednat o historická data (data, která jsou už shromážděná a uložená), nebo o data v reálném čase (data proudící přímo ze zdroje). Scénáře pro zpracování takovýchto dat je možné shrnout do následujících kategorií: dávkové zpracování (ETL), datové sklady, Internet věcí (IoT), datové vědy a hybridní řešení.
  • Pokud se chcete dozvědět víc o metodách zřizování a typech clusterů HDInsight, přečtěte si naši dokumentaci zaměřenou na postupy při nastavování clusterů v HDInsightu s využitím služeb Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka a dalších.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure