Přeskočit navigaci

HDInsight

Jednoduchá a cenově výhodná služba určená k open source analýzám na podnikové úrovni

Jednoduše provozujte oblíbené open source architektury – včetně Apache Hadoopu, Sparku a Kafka – s využitím cenově výhodné služby Azure HDInsight určené pro open source analýzy na podnikové úrovni. Bez námahy zpracovávejte obrovská množství dat a získejte všechny výhody rozsáhlého ekosystému open source s globálním škálováním Azure.

Proč si vybrat službu HDInsight?

Jednoduchost

Open source projekty a clustery můžete rychle zprovoznit, aniž byste museli instalovat jakýkoli hardware nebo spravovat infrastrukturu.

Nákladová efektivita

Snižte náklady tím, že budete vytvářet clustery velkých objemů dat na vyžádání a snadno vertikálně navyšovat nebo snižovat jejich kapacitu, a plaťte jenom za to, co skutečně používáte.

Pro velké firmy

Získejte zabezpečení na podnikové úrovni a nejlepší dodržování předpisů v oboru s více než 30 certifikacemi.

Otevřenost

Můžete vytvářet optimalizované komponenty pro Hadoop, Spark a další. Držte krok s nejnovějšími verzemi.

Co je součástí služby HDInsight?

Ekosystém open source

HDInsight podporuje nejnovější open source projekty z ekosystémů Apache Hadoop a Spark. Udržujte si přehled o nejnovějších verzích open source architektur, včetně Kafka, HBase a Hive LLAP.

Zabezpečení a dodržování předpisů

Získejte ochranu dat na podnikové úrovni díky monitorování, virtuálním sítím, šifrování, ověřování pomocí Active Directory, autorizaci a řízení přístupu na základě role. HDInsight má více než 30 průmyslových certifikací, včetně ISO, SOC, HIPAA a PCI, pro splnění standardů dodržování předpisů.

Nativní integrace se službami Azure

Bezproblémově můžete provést integraci s celou řadou úložišť dat a služeb Azure, včetně SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, Data Lake Storage, Blob Storage, Event Hubs a Data Factory.

Zjednodušené monitorování

HDInsight se integruje s Azure Log Analytics a poskytuje tak jednotné rozhraní, kde můžete monitorovat všechny vaše clustery.

Široká podpora aplikací

HDInsight podporuje širokou škálu aplikací z ekosystému velkých objemů dat, které můžete nainstalovat jedním kliknutím. Můžete si vybrat z více než 30 oblíbených aplikací Hadoop a Spark určených pro nejrůznější scénáře.

Více jazyků a nástrojů

Můžete používat vaše oblíbené nástroje podporující produktivitu, včetně sady Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, Jupyter a Zeppelin. Kód můžete psát ve známých jazycích, jako jsou Scala, Python, R, JavaScript a .NET.

Zákazníci využívající službu HDInsight

  • Roche
  • LG CNS
  • Reckitt Benckiser
  • Jet.com
  • Asos

Co všechno HDInsight umožňuje?

Extract, transform, and load (ETL) using HDInsight

Extract, transform, and load (ETL) using HDInsightExtract, transform, and load your big data clusters on demand with Hadoop MapReduce and Apache Spark.

Extract, transform, and load your big data clusters on demand with Hadoop MapReduce and Apache Spark.

Streaming using HDInsight

Streaming using HDInsightIngest and process millions of streaming events per second with Apache Kafka, Apache Storm, and Apache Spark Streaming.

Ingest and process millions of streaming events per second with Apache Kafka, Apache Storm, and Apache Spark Streaming.

Interactive querying with HDInsight

Interactive querying with HDInsightPerform fast, interactive SQL queries at scale over structured or unstructured data with Apache Hive LLAP.

Perform fast, interactive SQL queries at scale over structured or unstructured data with Apache Hive LLAP.

Extend your on-premises big data investments with HDInsight

Extend your on-premises big data investments with HDInsightExtend your on-premises big data investments to the cloud and transform your business using the advanced analytics capabilities of HDInsight.

Extend your on-premises big data investments to the cloud and transform your business using the advanced analytics capabilities of HDInsight.

Případy použití

Přehledy zákazníků

Pomozte zaměstnancům rozhodovat se na základě dat tím, že vytvoříte ucelenou open source analytickou platformu. Jednoduše zpracovávejte obrovské objemy dat z různých zdrojů.

Přečtěte si, jak společnost Reckitt Benckiser využívá službu HDInsight k získávání přehledů zákazníků.

Individuální doporučení

Vytvářejte generátory individuálních doporučení a zaujměte zákazníky novými způsoby.

Přečtěte si, jak společnost ASOS využívá službu HDInsight k poskytování individuálních doporučení.

Prediktivní údržba

Předvídejte selhání a předcházejte jim, abyste zajistili provoz důležitého vybavení. Optimalizujte operace ingestováním a zpracováním dat v reálném čase.

Přečtěte si, jak společnost Roche Diagnostics využívá službu HDInsight k prediktivní údržbě.

Posouzení rizik

Transformace a analýza důležitých dat vám umožní vytvářet lepší modely a funkce na podnikové úrovni vám pomůžou zajistit zabezpečení vašich dat.

Přečtěte si, jak společnost Roche Diagnostics využívá službu HDInsight k prediktivní údržbě.

Související produkty a služby

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Azure Data Lake Storage

Data Lake Storage s rozsáhlou škálovatelností

SQL Data Warehouse

Elastický datový sklad jako služba s funkcemi na podnikové úrovni

Začněte používat HDInsight ještě dnes