HDInsight

Cloudová služba Sparku a Hadoopu pro podniky

HDInsight je jediná plně spravovaná cloudová nabídka Hadoopu, která poskytuje pro Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafku a R Server opensourcové analytické clustery s 99,9% dostupností, kterou zajišťuje smlouva SLA. Každou z těchto technologií pro velké objemy dat, stejně jako aplikace nezávislých výrobců softwaru, je možné jednoduše nasadit jako spravovaný cluster se zabezpečením a monitorováním na podnikové úrovni.

Spolehlivé opensourcové analýzy s nejlepší smlouvou SLA v oboru

Snadno rozběhněte opensourcové typy clusterů na podnikové úrovni s nepřetržitou podporou a se špičkovou garantovanou dostupností 99,9 % podle smlouvy SLA. Naše smlouva SLA pokrývá celé řešení Azure pro velké objemy dat, ne jenom instance virtuálních počítačů. Služba HDInsight je navržená pro plnou redundanci a vysokou dostupnost, která zahrnuje replikaci hlavního uzlu, geografickou replikaci dat a pohotovostní uzel NameNode, díky čemuž je služba HDInsight odolná proti závažným chybám, se kterými si standardní implementace Hadoopu neporadí. Azure také nabízí monitorování clusteru a nepřetržitou podporu pro podniky zajišťovanou Microsoftem a společností Hortonworks. Dohromady 37 přispěvatelů do jádra Hadoopu – to je víc, než mají všichni ostatní poskytovatelé cloudových služeb dohromady – je připravených poskytnout vám podporu pro vaše nasazení s možností opravit kód a odeslat jej zpátky do Hadoopu.

HDInsight funguje s projekty Hadoop jako Apache HBase, Apache Storm, Apache Hive, Apache Spark a Apache Kafka.
HDInsight splňuje požadavky HIPAA, PCI, SOC, DSS a ISO.

Zabezpečení a monitorování na podnikové úrovni

Chraňte své datové prostředky a snadno rozšiřte místní zabezpečení a kontrolu zásad správného řízení do cloudu pomocí služby HDInsight. Jejími součástmi jsou jednotné přihlašování (SSO), vícefaktorové ověřování a bezproblémová správa milionů identit prostřednictvím Azure Active Directory. S Apache Rangerem můžete pro všechna podniková data ověřovat uživatele a skupiny pomocí propracovaných zásad řízení přístupu. HDInsight splňuje dodržování předpisů HIPAA, PCI a SOC a pomáhá tak zajistit nepřetržité zabezpečení vašich podnikových dat. Kvůli zajištění nejvyšší úrovně kontinuity podnikových procesů rozšiřuje služba HDInsight možnosti upozorňování, monitorování a definování preventivních akcí, a navíc nabízí další ochranu úloh díky nativní integraci s Microsoft Operations Management Suite.

Vysoce produktivní platforma pro vývojáře a vědce

Použijte rozšířené produktivní sady pro Hadoop a Spark s oblíbeným vývojovým prostředím, jako jsou například sada Visual Studio, Eclipse a IntelliJ pro zajištění podpory jazyků Scala, Python, R, Java a .NET. Odborníci přes data získají možnost kombinovat kód, statistické rovnice a vizualizace pro lepší komunikaci svých dat díky integraci se dvěma nejoblíbenějšími poznámkovými bloky, Jupyter a Zeppelin. HDInsight je také jediným spravovaným cloudovým řešením Hadoopu s integrací do Microsoft R Serveru. Vícevláknové matematické knihovny a transparentní paralelizace v R Serveru zpracují až 1000krát větší objem dat až 50krát rychleji než při použití opensourcového jazyka R. Budete tak moct trénovat přesnější modely pro zajištění lepších předpovědí, než byly dříve možné.

Nákladově efektivní cloudové škálování

Vertikálně navyšujte nebo snižujte nákladově efektivně kapacitu úloh prostřednictvím oddělení výpočetních prostředků a úložiště. Místní úložiště pořád můžete využít pro ukládání do mezipaměti a rychlé vstupně-výstupní operace. Uživatelé Sparku a interaktivního Hivu si mohou pro interaktivní výkon vybrat paměť SSD, zatímco uživatelé Kafky mohou uchovávat veškerá streamovaná data na spravovaných discích úrovně Premium. Vyberte si libovolný typ virtuálního počítače Azure, který vám umožní co nejlepší využití prostředků, a plaťte jenom za výpočetní prostředky a úložiště, které skutečně využijete. Nedávná studie ukázala, že služba HDInsight umožnila snížení celkových nákladů na vlastnictví o 63 % oproti místnímu nasazení Hadoopu.

Integrace s předními aplikacemi zvyšujícími produktivitu

Rozvíjející se trh nezávislých výrobců softwaru (ISV) poskytuje řešení s přidanou hodnotou ve všech oblastech širšího ekosystému Hadoopu. Protože je každý cluster rozšířený o hraniční uzly a akce skriptů, umožňuje služba HDInsight okamžitou aktivaci předem integrovaných a vyladěných clusterů Hadoop a Spark s libovolnou aplikací nezávislých výrobců softwaru, včetně aplikací Datameer, Cask, AtScale a StreamSets.)

Snadná správa

Nasaďte Hadoop v cloudu bez nutnosti kupovat nový hardware a bez dalších případných pořizovacích nákladů. Svůj první cluster dokážete spustit v řádu minut. Nemusíte nic zdlouhavě instalovat nebo nastavovat, ani opravovat operační systém nebo upgradovat verze Hadoopu – Azure to udělá za vás.

Zákazníci, kteří vytvářejí clustery Hadoop v Azure

Společnost Forrester Research označila Microsoft za lídra v oblasti Cloud Hadoop Wave.

Společnost IDC zjistila, že služba HDInsight během pěti let umožnila snížení celkových nákladů na vlastnictví o 63 % oproti místnímu nasazení Hadoopu.

Apache Hadoop® a přidružené názvy projektů open source jsou ochranné známky nadace Apache Software Foundation.

Vyhledávejte a nasazujte aplikace sestavené pro ekosystém velkých objemů dat

Vyhledávejte a nasazujte oblíbené aplikace od důvěryhodných partnerů Hadoop. Najdete je na webu Azure Marketplace.

Vyzkoušet clustery HDInsight zdarma