HDInsight

Spravovaná open source služba analýzy velkých objemů dat pro podniky

Azure HDInsight je spravovaná open source služba analýzy velkých objemů dat pro podniky. Můžete vytvářet optimalizované clustery pro Hadoop, Spark, Hive, HBase, Storm, Kafka a Microsoft R Server s 99,9% dostupností zajištěnou smlouvou SLA.

Open source analýzy spravovaných služeb s nejlepší smlouvou SLA v oboru

Zatímco ostatní poskytují smlouvu SLA na základní virtuální počítače, HDInsight je jediná služba v oboru, která poskytuje komplexní smlouvu SLA na celou sadu funkcí. Vytvářejte optimalizované clustery pro Hadoop, Spark, Hive, HBase, Storm, Kafka a Microsoft R Server s 99,9% dostupností zajištěnou smlouvou SLA. Pomocí těchto stavebních bloků můžete dokončovat scénáře, které zahrnují extrakci, transformaci a načítání (ETL), datové sklady, datové vědy, IoT a streamování, a to při rozšíření místních investic. Pomocí HDInsight je můžete během několika minut spouštět v Azure jako řešení připravená pro používání v produkčním prostředí se zabezpečením a monitorováním na podnikové úrovni.

HDInsight funguje s projekty Hadoop jako Apache HBase, Apache Storm, Apache Hive, Apache Spark a Apache Kafka.

Globální dosah

Globální dostupnost ve více než 25 oblastech – víc než jakákoli jiná nabídka analýz velkých objemů dat. Dostupnost také v cloudu Azure Government a v Číně.

Bezpečnost a dodržování předpisů

Chraňte své datové prostředky a rozšiřte místní zabezpečení a kontrolu zásad správného řízení do cloudu pomocí služby HDInsight. Získejte jednotné přihlašování (SSO), vícefaktorové ověřování a bezproblémovou správu milionů identit prostřednictvím Azure Active Directory. S Apache Rangerem můžete pomocí propracovaných zásad řízení přístupu ověřovat uživatele a skupiny napříč všemi podnikovými daty. HDInsight splňuje požadavky a standardy HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), PCI (Payment Card Industry) a SOC (Service Organization Controls) a pomáhá tak zajistit, že vaše podnikové datové prostředky jsou vždycky dobře chráněné. Kvůli zajištění nejvyšší úrovně kontinuity podnikových procesů rozšiřuje služba HDInsight možnosti upozorňování, monitorování a definování preventivních akcí a navíc nabízí další ochranu úloh díky nativní integraci se sadou monitorovacích funkcí Azure.

Vysoce produktivní platforma pro vývojáře a vědce

Použijte moderní sady kancelářských aplikací pro Hadoop a Spark s oblíbeným vývojovým prostředím, jako jsou například sada Visual Studio, Eclipse a IntelliJ pro zajištění podpory jazyků Scala, Python, R, Java a .NET. Odborníci přes data získají možnost kombinovat kód, statistické rovnice a vizualizace pro lepší komunikaci svých dat díky integraci se dvěma nejoblíbenějšími poznámkovými bloky, Jupyter a Zeppelin. HDInsight je také jediným spravovaným cloudovým řešením Hadoopu s integrací do Microsoft R Serveru. Vícevláknové matematické knihovny a transparentní paralelizace v R Serveru zpracují až 1000krát větší objem dat až 50krát rychleji než při použití opensourcového jazyka R. Budete tak moct trénovat přesnější modely pro zajištění lepších předpovědí.

Nákladově efektivní cloudové škálování

Vertikálně navyšujte nebo snižujte nákladově efektivně kapacitu úloh prostřednictvím oddělení výpočetních prostředků a úložiště. Místní úložiště pořád můžete využít pro ukládání do mezipaměti a rychlé vstupně-výstupní operace. Uživatelé Sparku a interaktivního Hivu si mohou pro interaktivní výkon vybrat paměť SSD, zatímco uživatelé Kafky mohou uchovávat veškerá streamovaná data na spravovaných discích úrovně Premium. Vyberte si libovolný typ virtuálního počítače Azure, který vám umožní co nejlepší využití prostředků, a plaťte jenom za výpočetní prostředky a úložiště, které skutečně využijete.

Nejrozšiřitelnější platforma

Partneři a přední nezávislí výrobci softwaru pro HDInsight poskytují snadno použitelnou a rozšiřitelnou aplikační architekturu jedním kliknutím.

Během nasazování clusteru je možné rozšířit schopnosti analytické platformy Hadoop, Spark a Kafka nasazením nezávislých výrobců softwaru, jako jsou Cask, Streamsets, H20.AI a další.

Co je možné vytvořit s využitím Azure HDInsight?

Další informace o případech použití:

Internet věcí a streamovací aplikace

Připojené auto Toyota, Office 365 i reklamy Bingu ve službě HDInsight prostřednictvím Kafka, Storm a Spark Streaming zpracovávají miliony událostí za sekundu pro účely zpracování velkých objemů dat v reálném čase.

Další informace

Datové vědy a strojové učení

Transformujte svoje podnikání přidáním inteligence do aplikací a celé organizace.

Další informace

Datové sklady

Provádějte interaktivní dotazování v petabajtovém měřítku nad strukturovanými i nestrukturovanými daty v jakémkoli formátu a sestavujte modely pomocí propojení s oblíbeným nástrojem BI.

Další informace

Hybridní kombinace Azure HDInsight a místního prostředí

Rozšiřte své místní investice do cloudu a transformujte svoje podnikání s využitím nabídek pokročilých analýz a BI v cloudu.

Další informace

Zákazníci, kteří k analýze velkých objemů dat využívají Azure HDInsight

Postup výuky pro HDInsight