HDInsight

Cloudová služba Sparku a Hadoopu pro podniky

Azure HDInsight je jediná plně spravovaná cloudová nabídka Apache Hadoopu, která pro Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafku a Microsoft R Server poskytuje optimalizované opensourcové analytické clustery s 99,9% dostupností, kterou zajišťuje smlouva SLA. Nasaďte tyto technologie pro velké objemy dat a aplikace nezávislých výrobců softwaru jako spravované clustery se zabezpečením a monitorováním na podnikové úrovni.

Spolehlivé opensourcové analýzy s nejlepší smlouvou SLA v oboru

Snadno rozběhněte opensourcové typy clusterů na podnikové úrovni s nepřetržitou podporou a garantovanou dostupností 99,9 % podle smlouvy SLA. Naše smlouva SLA pokrývá celé řešení Azure pro velké objemy dat, ne jenom instance virtuálních počítačů. Služba HDInsight je navržená pro plnou redundanci a vysokou dostupnost, která zahrnuje replikaci hlavního uzlu, geografickou replikaci dat a pohotovostní uzel NameNode. Díky tomu je služba HDInsight odolná proti závažným chybám, se kterými si standardní implementace Hadoopu neporadí. Azure také poskytuje monitorování clusteru a nepřetržitou podporu pro podniky zajišťovanou Microsoftem a společností Hortonworks. Dohromady 37 přispěvatelů do jádra Hadoopu – to je víc, než mají všichni ostatní poskytovatelé cloudových služeb dohromady – je připravených poskytnout vám podporu pro vaše nasazení s možností opravit kód a odeslat jej zpátky do Hadoopu.

HDInsight funguje s projekty Hadoop jako Apache HBase, Apache Storm, Apache Hive, Apache Spark a Apache Kafka.

Global Reach

Available in >25 regions globally – more than any other Big Data Analytics offering. Also available in Azure Government cloud and China.

Secure and compliant

Protect your data assets and extend your on-premises security and governance controls to the cloud with HDInsight. Get single sign-on (SSO), multi-factor authentication, and seamless management of millions of identities through Azure Active Directory. Authorize users and groups with fine-grained access control policies over all your enterprise data with Apache Ranger. HDInsight meets Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Payment Card Industry (PCI), and Service Organization Controls (SOC) compliance, helping you ensure that your enterprise data assets are always well-protected. To support the highest level of business continuity, HDInsight extends capabilities for alerting, monitoring, and defining preemptive actions, and it gives you enhanced workload protection through native integration with Azure’s monitoring suite.

Vysoce produktivní platforma pro vývojáře a vědce

Použijte moderní sady kancelářských aplikací pro Hadoop a Spark s oblíbeným vývojovým prostředím, jako jsou například sada Visual Studio, Eclipse a IntelliJ pro zajištění podpory jazyků Scala, Python, R, Java a .NET. Odborníci přes data získají možnost kombinovat kód, statistické rovnice a vizualizace pro lepší komunikaci svých dat díky integraci se dvěma nejoblíbenějšími poznámkovými bloky, Jupyter a Zeppelin. HDInsight je také jediným spravovaným cloudovým řešením Hadoopu s integrací do Microsoft R Serveru. Vícevláknové matematické knihovny a transparentní paralelizace v R Serveru zpracují až 1000krát větší objem dat až 50krát rychleji než při použití opensourcového jazyka R. Budete tak moct trénovat přesnější modely pro zajištění lepších předpovědí.

Nákladově efektivní cloudové škálování

Vertikálně navyšujte nebo snižujte nákladově efektivně kapacitu úloh prostřednictvím oddělení výpočetních prostředků a úložiště. Místní úložiště pořád můžete využít pro ukládání do mezipaměti a rychlé vstupně-výstupní operace. Uživatelé Sparku a interaktivního Hivu si mohou pro interaktivní výkon vybrat paměť SSD, zatímco uživatelé Kafky mohou uchovávat veškerá streamovaná data na spravovaných discích úrovně Premium. Vyberte si libovolný typ virtuálního počítače Azure, který vám umožní co nejlepší využití prostředků, a plaťte jenom za výpočetní prostředky a úložiště, které skutečně využijete.

Most extensible platform

HDInsight partners with the leading ISVs to provide a one-click, easy to use, extensible app framework.

During cluster deployment, ISVs such as Cask, Streamsets, H20.AI and more can be deployed to extend the capabilities of the Hadoop, Spark and Kafka analytics platform.

What can you build with Azure HDInsight?

Learn about use cases below:

Internet of Things + Streaming applications

Toyota’s Connected Car, Office 365, Bing Ads, are processing millions of events/sec for realtime big data processing on HDInsight through Kafka, Storm and Spark Streaming.

Learn more

Data Science + Machine Learning

Transform your business by adding intelligence to your applications and organization.

Learn more

Data Warehousing

Perform interactive query at petabyte scale over structured or unstructured data in any format, build models while connecting with your favorite BI tool.

Learn more

Hybrid with Azure HDInsight + On-premise

Extend your on-premises investments to the cloud and transform your business by leveraging the advanced analytics and BI offerings in the cloud.

Learn more

Zákazníci, kteří vytvářejí clustery Hadoop v Azure

Vyzkoušet clustery HDInsight zdarma