Azure Front Door

Škálovatelný a zabezpečený vstupní bod pro rychlé doručování globálních aplikací

Funkce produktů

  • Přesměrování zpracování SSL a zrychlení aplikací na hranici sítě blízko koncovým uživatelům
  • Globální vyrovnávání zatížení HTTP s okamžitým převzetím služeb při selhání
  • Užitečné přehledy o uživatelích a back-endech
  • Firewall webových aplikací (WAF) a DDoS Protection
  • Centrální rovina řízení pro orchestraci provozu

Globálně distribuované aplikace mikroslužeb

Vyrovnávání zatížení HTTP a pravidla směrování založená na trasách vám umožní snadno propojit architektury distribuovaných mikroslužeb do jedné globální aplikace. Automatizujte přidávání nových oblastí a škálování na více instancí s využitím globálních akcí založených na rozhraní API a nezávislé odolnosti proti chybám back-endových mikroslužeb v Azure nebo kdekoli jinde.

Další informace

Dynamické aplikace s globálním dosahem

Doručujte a chraňte své globální aplikace blízko koncovým uživatelům s využitím prověřené služby postavené na špičkové infrastruktuře globální sítě Microsoftu. Vyrovnávání zatížení a zrychlení aplikací na hranici sítě vám umožní vždy zajistit optimální cestu provozu do vaší aplikace, zlepšit škálování služeb, snížit latenci a zvýšit propustnost pro globální uživatele.

Další informace

Globální výkon a dostupnost aplikace nebo rozhraní API v reálném čase

Flexibilně směrujte uživatele do nejbližšího dostupného back-endu s okamžitým převzetím služeb při selhání v případě změn dostupnosti nebo výkonu na cestě od uživatelů k back-endu. Front Door Service podporuje různé algoritmy vyrovnávání zatížení, které umožňují lepší správu zatížení back-endu, včetně kruhového dotazování, váženého kruhového dotazování, konfigurací aktivní/pohotovostní a spřažení relace na základě souborů cookie.

Vertikální navýšení kapacity globální aplikace

Přesměrujte zpracování SSL a správu domén na hranici sítě při současném zrychlení dynamického obsahu a zlepšete tak flexibilitu a škálování vaší aplikace a výkon pro vaše uživatele.

Ochrana aplikace před útoky

Firewall webových aplikací a DDoS Protection umožňují zastavit útoky na síťovou a aplikační vrstvu na hranici sítě. Posilte vaše služby s využitím sad pravidel spravovaných Microsoftem a vytvářejte si svoje pravidla pro vlastní ochranu vašich aplikací.

Centralizované zobrazení orchestrace provozu

Jeden centrální a globální řídicí panel vám umožní snadno spravovat mapování domén a provoz do back-endů vašich mikroslužeb.

Užitečné přehledy o uživatelích a back-endech

Získejte přehled o tom, odkud se vaši uživatelé připojují, a o kvalitě jejich zkušeností a vyberte optimální oblasti pro své back-endy Azure.

Související produkty a služby

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Application Gateway

Vytváření zabezpečených škálovatelných a vysoce dostupných webových front-endů v Azure

Azure DDoS Protection

Chraňte své aplikace před distribuovanými útoky s cílem odepření služeb (DDoS).

Už máte předplatné Azure? Začněte používat Front Door ještě dnes.