Tvář

Ověření tváří

Zkontrolujte pravděpodobnost, že dvě tváře patří stejné osobě. Rozhraní API vrátí pravděpodobnost toho, že dvě konkrétní tváře patří jedné osobě.

Prohlédnout v akci

Výsledek ověření: Tyto dvě tváře patří stejnému člověku. Pravděpodobnost je 0.92199.

Chcete na tom stavět?

Detekce tváře

Detect human faces in an image, including small, sideways, and blurry faces. The service can also make machine learning-based predictions of features and attributes, including age, emotion, gender, pose, smile, and facial hair, along with 27 landmarks for each face in the image.

Prohlédnout v akci

Výsledek detekce:
detection_02
JSON:
[ { "faceId": "52f05a33-df51-4a71-a472-b94a5d7628e5", "faceRectangle": { "top": 76, "left": 446, "width": 226, "height": 284 }, "faceAttributes": null, "faceLandmarks": null } ]

Chcete na tom stavět?

Rozpoznávání emocí

Rozhraní API pro rozpoznávání tváře teď integruje rozpoznávání emocí a pro každou tvář na obrázku vrací pravděpodobnost výskytu řady emocí, jako je hněv, opovržení, znechucení, strach, štěstí, neutrální pocity, smutek a překvapení. Má se za to, že tyto emoce jsou univerzálně vyjadřovány určitými výrazy tváře nezávisle na kulturním prostředí.

Prohlédnout v akci

Hněv 0,00000
Opovržení 0,00000
Odpor 0,00000
Strach 0,00000
Štěstí 0,19600
Neutrální 0,00000
Smutek 0,00000
Překvapení 0,80300
Výsledek detekce:
Detekováno 1 tváří

JSON:
[ { "faceRectangle": { "top": 141, "left": 130, "width": 162, "height": 162 }, "faceAttributes": { "emotion": { "anger": 0.0, "contempt": 0.0, "disgust": 0.0, "fear": 0.0, "happiness": 0.196, "neutral": 0.0, "sadness": 0.0, "surprise": 0.803 } } } ]

Chcete na tom stavět?

Identifikace tváře

Rozhraní Face API umožňuje vyhledávat, identifikovat a přiřazovat tváře lidí ve vašem soukromém úložišti, které může obsahovat až 1 milión lidí.

Hledání podobných tváří

Snadno najdete tváře, které vypadají podobně. Na základě kolekce tváří a nové tváře jako dotazu toto rozhraní API vrátí kolekci podobných tváří.

Seskupení tváří

Uspořádejte velký počet neidentifikovaných tváří do skupin na základě jejich vizuální podobnosti.

"By enhancing our service with the Face API, we have a competitive advantage in markets that demand a high degree of facial detection accuracy."

Daniel Amitai: Vice President of Business Development | Cloudinary
Cloudinary

"Because the Cognitive Services APIs harness the power of machine learning, we were able to bring advanced intelligence into our product without the need to have a team of data scientists on hand."

Aaron Edell: Chief Product Owner | GrayMeta
GrayMeta

"We found Cognitive Services to be the missing piece in the equation, the one that we needed to bring this solution to market and really revolutionize the way people look at video."

Katie McCann: Vice President of Product and Engineering | Prism Skylabs
Prism Skylabs

"Thousands of partners sign in to our platform every hour. The response time from the Face API is incredible, enabling us to verify our drivers without slowing them down."

Dima Kovalev: Product Manager | Uber
Uber

"It didn't take us long to realize Microsoft Cognitive Services had handed us a powerful set of computer-vision and artificial-intelligence tools that we could use to create great apps and new features for our customers in just a few hours."

John Fan: Cofounder and CEO | Cardinal Blue Software
Pic Collage

"Using the Cognitive Services APIs, it took us three months to develop a test pair of glasses that can translate text and images into speech, identify emotions, and describe scenery. If we had been working full time, we could have done it in two weeks."

Benoit Chirouter: R&D Director | Pivothead
Pivothead

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Tvář

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozpoznávání rukopisu

Služba AI, která rozpoznává obsah digitálního rukopisu, jako je rukopis, tvary a rozložení rukopisných dokumentů

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Custom Vision

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Rozpoznávání formulářů

Služba extrakce dokumentace založená na AI, která rozumí vašim formulářům

Analýza textu

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Language Understanding

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Asistivní čtečka

Umožnění čtení a porozumění textu všem uživatelům bez ohledu na věk a schopnosti

Hlasové služby

Jednotné hlasové služby pro převod řeči na text, textu na řeč a překlad řeči

Rozpoznávání mluvčího

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Překlad řeči

Snadná integrace překladu řeči v reálném čase do vaší aplikace

Převod řeči na text

Převod mluveného slova na text umožňující přirozenější interakce

Převod textu na řeč

Převod textu na řeč pro vytváření přirozenějších a přístupnějších rozhraní

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Detektor anomálií

Jednoduše přidejte možnosti detekce anomálií do vašich aplikací.

Personalizace

Služba AI, která zajišťuje individuální uživatelské prostředí

Jste připravení posílit vaši aplikaci?