Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Z obrázků se dá extrahovat velké množství dat, které je možné využít ke kategorizaci a zpracování vizuálních dat a také k ochraně uživatelů před nechtěným obsahem.

Analýza obrázku

Získejte informace o vizuálním obsahu nalezeném v obrázku. Využijte značky, popisy a doménově specifické modely k identifikaci obsahu a bez obav ho označte. Použití nastavení pro dospělé/pikantní umožní automatizovat omezení obsahu pro dospělé. Využijte možnost určit typy obrázků a jejich barevná schémata.

Vytvoření miniatury

Na základě libovolného vstupního obrázku můžete vytvořit vysoce kvalitní miniaturu s minimálními nároky na úložiště. Generování miniatur vám umožní upravit obrázky tak, aby jejich velikost, tvar a styl co nejlépe odpovídaly vašim potřebám. Pomocí inteligentního ořezávání můžete vytvářet miniatury, které mají jiný poměr stran než původní obrázek, a přesto zachovávají důležitý obsah.

Čtení textu v obrázcích

Technologie OCR umožňuje detekovat text v obrázku a extrahovat rozpoznaná slova do datového proudu znaků, který je strojově čitelný. Díky analýze obrázků můžete rozpoznat vložený text, generovat datové proudy znaků a umožnit vyhledávání. Už si nemusíte kopírovat text, stačí ho jenom vyfotografovat.

Rozpoznání celebrit

Model celebrit je ukázkou doménově specifického modelu. Náš nový model celebrit rozpoznává 200 000 celebrit z nejrůznějších oblastí (podnikání, politika, sport, zábava). Doménově specifické modely jsou jednou z rozvíjejících se funkcí rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu.

Vyzkoušejte si další rozhraní API kognitivních služeb

Jazyk

Umožněte svým aplikacím, aby zpracovávaly přirozený jazyk, vyhodnocovaly témata a subjektivní hodnocení a naučily se rozpoznávat, co uživatelé chtějí.

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service) PREVIEW

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní Text Analytics API PREVIEW

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Translator Text API

Snadné automatické překládání textu pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Vidění

Nejmodernější algoritmy pro zpracování obrázků pomáhají automaticky moderovat obsah a díky inteligentním přehledům na základě tváří, obrázků a emocí vytvářet lépe přizpůsobené aplikace.

Rozhraní Face API PREVIEW

Detekce, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu PREVIEW

Zjištění využitelných informací z obrázků

Content Moderator PREVIEW

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Řeč

Zpracování mluveného slova ve vašich aplikacích

Rozhraní Speech API služby Bing PREVIEW

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Custom Speech Service PREVIEW

Overcome speech recognition barriers like speaking style, background noise, and vocabulary

Search

Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing zajistí, že vaše aplikace, webové stránky a další prostředí budou chytřejší a atraktivnější.

Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing

Rozhraní API pro hledání na webu a hledání obrázků, videí a zpráv pro vaši aplikaci

Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing

Poskytněte svým aplikacím inteligentní možnosti automatických návrhů pro hledání

Znalosti

Mapování komplexních informací a dat s cílem vyřešit úlohy, jako jsou inteligentní doporučení a sémantická hledání

Rozhraní Recommendations API PREVIEW

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Rozhraní Academic Knowledge API PREVIEW

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Rozhraní API pro zpracování řeči Bingu se licencuje samostatně a řídí se následujícími podmínkami použití.

Vyzkoušejte si kognitivní služby s bezplatným účtem Azure.