Počítačové zpracování obrazu

Z obrázků se dá extrahovat velké množství dat, které je možné využít ke kategorizaci a zpracování vizuálních dat a také k usnadnění správy služeb díky moderování obrázků s podporou počítače.

Analýza obrázku

Tato funkce vrací informace o vizuálním obsahu nalezeném v obrázku. Využijte značky, doménově specifické modely a popisy ve čtyřech jazycích k identifikaci obsahu a bez obav ho označte. Použití nastavení pro dospělé/pikantní vám pomůže detekovat potenciální obsah pro dospělé. Využijte možnost určit typy obrázků a jejich barevná schémata.

Prohlédnout v akci

Název funkce: Hodnota
Objects [ { "rectangle": { "x": 93, "y": 178, "w": 115, "h": 237 }, "object": "person", "confidence": 0.764 }, { "rectangle": { "x": 0, "y": 229, "w": 101, "h": 206 }, "object": "person", "confidence": 0.624 }, { "rectangle": { "x": 161, "y": 31, "w": 439, "h": 423 }, "object": "subway train", "parent": { "object": "train", "parent": { "object": "Land vehicle", "parent": { "object": "Vehicle", "confidence": 0.926 }, "confidence": 0.923 }, "confidence": 0.917 }, "confidence": 0.801 } ]
Značky [ { "name": "train", "confidence": 0.9975446 }, { "name": "platform", "confidence": 0.995543063 }, { "name": "station", "confidence": 0.9798007 }, { "name": "indoor", "confidence": 0.9277198 }, { "name": "subway", "confidence": 0.838939548 }, { "name": "pulling", "confidence": 0.4317156 } ]
Popis { "tags": [ "train", "platform", "station", "building", "indoor", "subway", "track", "walking", "waiting", "pulling", "board", "people", "man", "luggage", "standing", "holding", "large", "woman", "yellow", "suitcase" ], "captions": [ { "text": "people waiting at a train station", "confidence": 0.8330993 } ] }
Formát obrázku "Jpeg"
Rozměry obrázku 462 x 600
Typ klipartu 0
Typ čar 0
Černá a bílá false
Obsah pro dospělé false
Hodnocení obsahu pro dospělé 0.009112834
Obsah pro dospělé false
Hodnocení obsahu pro dospělé 0.0143244695
Kategorie [ { "name": "trans_trainstation", "score": 0.98828125 } ]
Tváře []
Dominantní barva pozadí
"Black"
Dominantní barva popředí
"Black"
Doplňková barva
#484C83

Chcete na tom stavět?

Čtení textu v obrázcích

Detekujte text v obrázku pomocí technologie OCR (Optical Character Recognition) a extrahujte rozpoznaná slova do datového proudu znaků, který je strojově čitelný. Díky analýze obrázků můžete rozpoznat vložený text, generovat datové proudy znaků a umožnit vyhledávání. Šetřete čas a úsilí díky pořizování fotografií textu místo jeho kopírování.

Začněte se službou OCR ve všeobecně dostupné verzi a níže si prohlédněte stručný přehled nového modulu OCR ve verzi Preview (pomocí operace API pro rozpoznávání textu), který poskytuje ještě lepší rozpoznávání textu v angličtině.

Prohlédnout v akci

 1. Preview
 2. JSON

Sorry

Have a

nice day

Oops!

See you soon

bye!

{
 "status": "Succeeded",
 "succeeded": true,
 "failed": false,
 "finished": true,
 "recognitionResult": {
  "lines": [
   {
    "boundingBox": [
     125,
     125,
     376,
     95,
     385,
     210,
     147,
     250
    ],
    "text": "Sorry",
    "words": [
     {
      "boundingBox": [
       115,
       125,
       375,
       88,
       393,
       214,
       133,
       251
      ],
      "text": "Sorry"
     }
    ]
   },
   {
    "boundingBox": [
     591,
     170,
     914,
     127,
     926,
     220,
     603,
     263
    ],
    "text": "Have a",
    "words": [
     {
      "boundingBox": [
       586,
       177,
       803,
       147,
       810,
       227,
       601,
       266
      ],
      "text": "Have"
     },
     {
      "boundingBox": [
       838,
       145,
       897,
       142,
       901,
       218,
       844,
       223
      ],
      "text": "a"
     }
    ]
   },
   {
    "boundingBox": [
     582,
     248,
     953,
     220,
     962,
     338,
     591,
     367
    ],
    "text": "nice day",
    "words": [
     {
      "boundingBox": [
       578,
       265,
       758,
       239,
       762,
       348,
       579,
       350
      ],
      "text": "nice"
     },
     {
      "boundingBox": [
       780,
       237,
       934,
       221,
       940,
       342,
       784,
       347
      ],
      "text": "day"
     }
    ]
   },
   {
    "boundingBox": [
     208,
     374,
     433,
     376,
     429,
     493,
     203,
     494
    ],
    "text": "Oops!",
    "words": [
     {
      "boundingBox": [
       202,
       373,
       458,
       373,
       458,
       493,
       202,
       493
      ],
      "text": "Oops!"
     }
    ]
   },
   {
    "boundingBox": [
     164,
     629,
     620,
     600,
     626,
     690,
     169,
     719
    ],
    "text": "See you soon",
    "words": [
     {
      "boundingBox": [
       170,
       628,
       303,
       625,
       309,
       712,
       176,
       716
      ],
      "text": "See"
     },
     {
      "boundingBox": [
       303,
       625,
       435,
       621,
       441,
       701,
       309,
       712
      ],
      "text": "you"
     },
     {
      "boundingBox": [
       447,
       620,
       614,
       613,
       620,
       676,
       453,
       700
      ],
      "text": "soon"
     }
    ]
   },
   {
    "boundingBox": [
     824,
     506,
     1007,
     501,
     1000,
     621,
     837,
     633
    ],
    "text": "bye!",
    "words": [
     {
      "boundingBox": [
       806,
       505,
       1036,
       494,
       1042,
       622,
       812,
       633
      ],
      "text": "bye!"
     }
    ]
   }
  ]
 }
}

Chcete na tom stavět?

Verze Preview: Rukou psaný text z obrázků

Detekujte a extrahujte rukou psaný text z poznámek, dopisů, esejí, tabulí, formulářů a dalších zdrojů. Zbavte se nepotřebných papírů a buďte produktivnější díky tomu, že místo přepisování ručně psaných poznámek budete pořizovat jejich fotografie, a zajistěte snadnou vyhledatelnost digitálních poznámek prostřednictvím implementace vyhledávání. OCR ručně psaného textu pracuje s různými povrchy a pozadími, jako je bílý papír, žluté samolepicí bločky nebo tabule.

Poznámka: Tato technologie je momentálně ve verzi Preview a je dostupná jenom pro anglický text.

Prohlédnout v akci

 1. Preview
 2. JSON

OUR greatest glory is not

in never failing,

om

but in rising

_every

time

fall

{
 "status": "Succeeded",
 "succeeded": true,
 "failed": false,
 "finished": true,
 "recognitionResult": {
  "lines": [
   {
    "boundingBox": [
     63,
     200,
     674,
     205,
     673,
     258,
     62,
     254
    ],
    "text": "OUR greatest glory is not",
    "words": [
     {
      "boundingBox": [
       60,
       201,
       157,
       204,
       157,
       255,
       60,
       252
      ],
      "text": "OUR"
     },
     {
      "boundingBox": [
       187,
       205,
       351,
       208,
       351,
       257,
       187,
       255
      ],
      "text": "greatest"
     },
     {
      "boundingBox": [
       387,
       208,
       501,
       209,
       502,
       256,
       388,
       257
      ],
      "text": "glory"
     },
     {
      "boundingBox": [
       537,
       209,
       584,
       209,
       585,
       255,
       538,
       256
      ],
      "text": "is"
     },
     {
      "boundingBox": [
       597,
       209,
       678,
       208,
       679,
       253,
       599,
       255
      ],
      "text": "not"
     }
    ]
   },
   {
    "boundingBox": [
     520,
     306,
     902,
     300,
     903,
     364,
     521,
     370
    ],
    "text": "in never failing,",
    "words": [
     {
      "boundingBox": [
       521,
       323,
       552,
       320,
       554,
       354,
       524,
       355
      ],
      "text": "in"
     },
     {
      "boundingBox": [
       595,
       315,
       693,
       306,
       692,
       355,
       597,
       354
      ],
      "text": "never"
     },
     {
      "boundingBox": [
       730,
       304,
       912,
       303,
       906,
       367,
       728,
       356
      ],
      "text": "failing,"
     }
    ]
   },
   {
    "boundingBox": [
     825,
     453,
     729,
     454,
     728,
     417,
     824,
     421
    ],
    "text": "om",
    "words": [
     {
      "boundingBox": [
       818,
       455,
       779,
       454,
       780,
       417,
       819,
       418
      ],
      "text": "om"
     }
    ]
   },
   {
    "boundingBox": [
     134,
     415,
     420,
     426,
     418,
     464,
     132,
     453
    ],
    "text": "but in rising",
    "words": [
     {
      "boundingBox": [
       133,
       416,
       205,
       418,
       203,
       456,
       131,
       452
      ],
      "text": "but"
     },
     {
      "boundingBox": [
       225,
       419,
       265,
       421,
       264,
       459,
       223,
       457
      ],
      "text": "in"
     },
     {
      "boundingBox": [
       304,
       423,
       417,
       431,
       416,
       460,
       302,
       460
      ],
      "text": "rising"
     }
    ]
   },
   {
    "boundingBox": [
     435,
     426,
     582,
     428,
     581,
     463,
     435,
     462
    ],
    "text": "_every",
    "words": [
     {
      "boundingBox": [
       426,
       427,
       568,
       430,
       567,
       463,
       426,
       462
      ],
      "text": "_every"
     }
    ]
   },
   {
    "boundingBox": [
     598,
     417,
     712,
     420,
     711,
     455,
     600,
     455
    ],
    "text": "time",
    "words": [
     {
      "boundingBox": [
       618,
       416,
       711,
       418,
       711,
       456,
       617,
       454
      ],
      "text": "time"
     }
    ]
   },
   {
    "boundingBox": [
     868,
     421,
     969,
     409,
     971,
     452,
     874,
     459
    ],
    "text": "fall",
    "words": [
     {
      "boundingBox": [
       867,
       418,
       967,
       408,
       971,
       451,
       871,
       461
      ],
      "text": "fall"
     }
    ]
   }
  ]
 }
}

Chcete na tom stavět?

Rozpoznání celebrit a památek

Můžete rozpoznat více než 200 000 celebrit z oblasti obchodu, politiky, sportu a zábavy a také 9 000 přírodních i člověkem vytvořených památek z celého světa.

Prohlédnout v akci

{
 "categories": [
  {
   "name": "people_",
   "score": 0.86328125,
   "detail": {
    "celebrities": [
     {
      "name": "Satya Nadella",
      "faceRectangle": {
       "left": 240,
       "top": 294,
       "width": 135,
       "height": 135
      },
      "confidence": 0.99984323978424072
     }
    ],
    "landmarks": null
   }
  }
 ],
 "adult": null,
 "tags": [
  {
   "name": "person",
   "confidence": 0.99956613779067993
  },
  {
   "name": "suit",
   "confidence": 0.98934584856033325
  },
  {
   "name": "man",
   "confidence": 0.98844343423843384
  },
  {
   "name": "outdoor",
   "confidence": 0.860062301158905
  },
  {
   "name": "sound",
   "confidence": 0.23671795330197121
  },
  {
   "name": "wedding",
   "confidence": 0.1843707298035846
  },
  {
   "name": "ceremony",
   "confidence": 0.13376032654612283
  },
  {
   "name": "headshot",
   "confidence": 0.13326184709017147
  }
 ],
 "description": {
  "tags": [
   "person",
   "suit",
   "man",
   "necktie",
   "outdoor",
   "building",
   "clothing",
   "standing",
   "wearing",
   "business",
   "looking",
   "holding",
   "black",
   "front",
   "hand",
   "dressed",
   "phone",
   "field"
  ],
  "captions": [
   {
    "text": "Satya Nadella wearing a suit and tie",
    "confidence": 0.99032750982666984
   }
  ]
 },
 "requestId": "e4b87f2c-7740-48e4-9856-24c6ab38df26",
 "metadata": {
  "width": 600,
  "height": 900,
  "format": "Jpeg"
 },
 "faces": [
  {
   "age": 49,
   "gender": "Male",
   "faceRectangle": {
    "left": 240,
    "top": 294,
    "width": 135,
    "height": 135
   }
  }
 ],
 "color": {
  "dominantColorForeground": "Black",
  "dominantColorBackground": "Black",
  "dominantColors": [
   "Black",
   "Grey"
  ],
  "accentColor": "7B5E50",
  "isBWImg": false
 },
 "imageType": {
  "clipArtType": 0,
  "lineDrawingType": 0
 }
}

Chcete na tom stavět?

Analýza videa téměř v reálném čase

Analýza videa téměř v reálném čase: Extrahujte snímky z videa ve vašem zařízení a potom tyto snímky odešlete do volání API podle vašeho výběru. Můžete přitom využít libovolná rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu. Získejte výsledky z videí rychleji.

Využijte naši ukázku v GitHubu, pusťte se do práce a vytvořte svou vlastní aplikaci.

Další informace

Prohlédnout v akci

Chcete na tom stavět?

Vytvoření miniatury

Na základě libovolného obrázku můžete vygenerovat vysoce kvalitní miniaturu s minimálními nároky na úložiště. Obrázky také můžete upravit tak, aby jejich velikost, tvar a styl co nejlépe odpovídaly vašim potřebám. Pomocí inteligentního ořezávání můžete vytvářet miniatury, které mají jiný poměr stran než původní obrázek, a přesto zachovávají důležitý obsah.

Prohlédnout v akci

Chcete na tom stavět?

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Tvář

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Custom Vision PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Analýza textu

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Kontrola pravopisu Bingu

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Language Understanding

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Hlasové služby

Jednotné hlasové služby pro převod řeči na text, textu na řeč a překlad řeči

Rozpoznávání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu