Rezervované HSM Azure

Váš modul hardwarového zabezpečení (HSM) v cloudu

  • Zachování úplné kontroly nad správou a kryptografickými funkcemi vašich HSM
  • Ověření podle standardů FIPS 140-2 úrovně 3 a eIDAS Common Criteria EAL4+
  • Migrace aplikací HSM do Azure s minimálními změnami a lepší latencí

Správa používaných HSM v Azure

Služba Rezervované HSM Azure umožňuje spravovat, kteří uživatelé ve vaší organizaci mají přístup k vašim HSM a rozsah a přiřazení jejich rolí. Nad správou a kryptografickými funkcemi svých HSM máte úplnou kontrolu. Microsoft nemá přístup ke klíčům v nich uložených, ani o nich nemá přehled.

Zlepšení zabezpečení a dodržování předpisů díky ovládacím prvkům a certifikacím

Každé zařízení HSM prochází ověřením podle standardů FIPS 140-2 úrovně 3 a eIDAS Common Criteria EAL4+, které zajišťují odolnost proti neoprávněné manipulaci. To vám umožní splnit širokou škálu požadavků na zabezpečení a dodržování předpisů.

Snadná migrace aplikací do Azure

Cloudový HSM SafeNet Luna Network HSM 7 model A790 vyvinutý ve spolupráci se společností Gemalto je kompatibilní s celou řadou aplikací a zjednodušuje migraci starších nebo vlastních místních aplikací do Azure. Minimální potřeba změn místních aplikací, aby fungovaly v Azure, vám ušetří čas. Hybridní možnosti umožňují provoz starších nebo vlastních místních aplikací v místním HSM od Gemalto nebo v Azure. Uchováváním kopií klíčů v HSM od Gemalto dosáhnete vyšší úrovně zabezpečení.

Další informace o službě Rezervované HSM Azure