Přeskočit navigaci

Azure Confidential Ledger PREVIEW

Nestrukturované úložiště dat odolné proti neoprávněné manipulaci, hostované v důvěryhodných provozních prostředích (TEE) a podporované kryptograficky ověřitelnými důkazy

Ukládání dat s naprostou spolehlivostí

Služba Azure confidential ledger poskytuje spravovaný a decentralizovaný registr datových záznamů podporovaný Blockchainem. Udržujte integritu dat tím, že zabráníte neoprávněným nebo náhodným změnám pomocí úložiště odolného proti neoprávněné manipulaci. Chraňte svá neaktivní, přenášená i používaná data pomocí hardwarově podporovaných zabezpečených enkláv používaných při důvěrných výpočetních operacích Azure.

Úložiště dat odolné proti neoprávněné manipulaci podpořené blockchainovou strukturou

Důkazy o neoprávněné manipulaci jsou k dispozici kdykoli

Veškeré výhody důvěrných výpočetních operací Azure, včetně ochrany dat během přenosu

Flexibilní možnosti pro správu důvěryhodného architektonického základu (TCB)

Ochrana dat s využitím blockchainu

Zajistěte, aby citlivé datové záznamy zůstaly v průběhu času neporušené. Decentralizovaná blockchainová struktura využívá repliky založené na konsensu a kryptograficky podepsané bloky k zajištění toho, aby informace zapsané do služby Confidential Ledger byly trvale odolné proti neoprávněné manipulaci. Brzy budete mít možnost přidat další strany ke spolupráci na decentralizovaných aktivitách registru s využitím konceptu konsorcia, což je klíčová funkce blockchainových řešení.

Přístup k důkazům o neoprávněné manipulaci v libovolném časovém okamžiku

Jistotu, že vaše uložená data jsou neměnná, si můžete zajistit tím, že si je sami ověříte. Je možné předložit důkazy o neoprávněné manipulaci por uzly serveru, bloky uložené v registru a veškeré uživatelské transakce. Pro každou transakci jsou k dispozici také doklady.

Zajištění výhod důvěrných výpočetních operací Azure

Chraňte neaktivní uložená, přenášená i používaná data. Confidential Ledger běží výhradně v důvěryhodných provozních prostředích (TEE) důvěrných výpočetních operací Azure. Protokol TLS (Transport Layer Security) končí v rámci této enklávy, čímž poskytovatele cloudů a správce drží mimo důvěryhodný architektonický základ (TCB, Trusted Computing Base) a poskytuje tak nejvyšší úroveň zabezpečení. Kromě toho je každá transakce v rámci služby Confidential Ledger digitálně podepsaná hardwarovým zabezpečením RoT (Root of Trust).

Udržení poskytovatelů cloudu mimo TCB

Zabraňte vývojářům služeb, technikům datacenter a správcům cloudu v přístupu k vašim datům. Confidential Ledger běží na minimalistickém důvěryhodném architektonickém základu (TCB), který umožňuje udržet poskytovatele cloudu mimo plány výpočetních funkcí s využitím možností, jako je ověřování na základě certifikátů.

Komplexní a předem integrované zabezpečení a dodržování předpisů

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliarda USD ročně.
  • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.
  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Azure Confidential Ledger ve verzi Preview je zdarma

Confidential Ledger se ve fázi Preview nabízí bez poplatků. Ceny za tuto službu budou oznámeny před ukončením fáze Preview. Pokud se rozhodnete v použití služby Confidential Ledger pokračovat, budou se vám účtovat příslušné sazby.

Materiály a dokumentace ke službě Azure Confidential Ledger

Nejčastější dotazy ke službě Azure Confidential Ledger

  • Všechny datové položky je možné ověřit. Důkazy o neoprávněné manipulaci můžete ověřovat u všech uživatelských transakcí a prostřednictvím potvrzení o konkrétní transakci. Důkazy o neoprávněné manipulaci jsou k dispozici také pro uzly serveru a bloky uložené v decentralizovaném registru.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure