Automation

Automatizace procesů zjednodušuje správu cloudu.

Šetřete čas a snižujte režijní náklady

Všechny úlohy cloudové správy, které vám zabírají spoustu času a jsou náchylné k chybám, teď můžete automatizovat. Azure Automation vám umožní věnovat víc času práci, která vytváří přidanou hodnotu. Díky menšímu množství chyb a vyšší efektivitě vám taky pomůže snížit provozní náklady.

Využijte pracovní postupy PowerShellu nebo si vytvořte svoje vlastní

Ve službě Automation mají vytváření, nasazování, sledování a údržbu partnerských aplikací a prostředků Azure na starosti skripty a pracovní postupy (označované jako runbooky) Windows PowerShellu. V galerii runbooků Azure Automation máte po ruce ukázky, nástroje a runbooky scénářů, takže se můžete velice rychle seznámit s automatizací úloh. Galerie runbooků umožňuje procházet a importovat runbooky do vašeho účtu Automation, aniž byste museli opustit Azure Portal.

Integrujte služby, které nejvíc potřebujete

Runbooky Automation můžete používat s funkcí Web Apps v Azure App Service, Azure Virtual Machines, Azure Storage, Azure SQL Database a dalšími oblíbenými službami Azure. Fungují ale taky se všemi službami, které nabízí veřejná internetová rozhraní API. Jejich sledování je díky přehledným grafům na řídicím panelu a záznamům protokolů snazší.

Poskytujte zákazníkům spolehlivější a rychlejší služby

Automation vám díky efektivnímu zpracování procesů, které zahrnují nástroje, systémy a sila jednotlivých oddělení, umožňuje poskytovat služby rychleji a konzistentněji. Můžete se spolehnout na její vysokou spolehlivost a vytvářet kontrolní body, které vám v případě neočekávaných chyb a problémů se sítí pomůžou pokračovat dál v práci.

Snadnější správa konfigurací v cloudu

Vytvářejte a spravujte konfigurace v PowerShellu, importujte konfigurační zdroje a generujte konfigurace uzlů, to vše v cloudu. Pomocí správy konfigurace můžete snadno a spolehlivě monitorovat a automaticky aktualizovat konfigurace počítačů fyzických i virtuálních, s Windows i s Linuxem, v cloudu i místně.

Související produkty a služby

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

SQL Database

Spravovaná relační databáze SQL jako služba

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Vyzkoušejte si bezplatný účet se službou Automation