Automation

Automatizace, konfigurace a instalace aktualizací v hybridním prostředí

Šetřete čas a snižujte režijní náklady

Všechny úlohy cloudové správy, které vám zabírají spoustu času a jsou náchylné k chybám, teď můžete automatizovat. Azure Automation vám umožní věnovat víc času práci s vysokou přidanou hodnotou. Díky menšímu množství chyb a vyšší efektivitě vám taky pomůže snížit provozní náklady.

Aktualizace systému s Windows a s Linuxem v hybridních prostředích

Monitorování splnění předpokladů pro update místních systémů, počítačů v Azure nebo v jiných cloudových platformách, s Windows nebo s Linuxem. Pomocí plánování nasazení lze orchestrovat instalaci aktualizací v definovaném okně údržby.

Zjednodušení správy konfigurací v cloudu

Vytváření a správa konfigurací v PowerShellu, import konfiguračních skriptů a generování konfigurace uzlů, to vše v cloudu. Použití správy konfigurace Azure ke snadnému a spolehlivému monitorování a automatické aktualizaci konfigurace počítačů fyzických i virtuálních, s Windows i s Linuxem, v cloudu i místně.

Shromáždění inventáře a sledování změn

Získejte inventář prostředků operačního systému včetně instalovaných aplikací a dalších položek konfigurace. Pomocí bohatých nástrojů pro tvorbu sestav a vyhledávání rychle najděte podrobné informace o všech, co je v operačním systému konfigurováno. Sledujte změny služeb, démonů, softwaru registru a souborech a zjištěné problémy bez prodlení dále řešte – můžete také zapnout diagnostiku a výstrahy před nežádoucími změnami.

Integrujte služby, které nejvíc potřebujete

Grafické vytváření runbooků v PowerShellu nebo Pythonu a integrace služeb Azure nebo jiných veřejných systémů vyžadovaných pro nasazení, konfiguraci a správu vašich komplexních procesů. Orchestrace v místním prostředí s použitím hybridního pracovního procesu runbooku k poskytování služeb na vyžádání.

Spouštění automatizovaných úloh z ITSM, DevOps a monitorovacích systémů kvůli splnění požadavků a zajištění nepřerušovaného poskytování služeb a správy.

Poskytujte zákazníkům spolehlivější a rychlejší služby

Použití bezserverových runbooků k automatickému rozšiřování s rostoucím objemem úloh. Rychlejší a konzistentnější poskytování služeb díky zaměření na rozšiřování činnosti firmy namísto na údržbu systému pro správu.

Související produkty a služby

Log Analytics

Shromažďování, vyhledávání a vizualizace počítačových dat z místních počítačů a cloudu

Azure Monitor

Úplný přehled o aplikacích, infrastruktuře a síti

Azure Backup

Zjednodušení ochrany dat a zajištění ochrany před ransomwarem

Vyzkoušejte si bezplatný účet se službou Automation