Application Gateway

Poskytování škálovatelných a vysoce dostupných webových aplikací

Azure Application Gateway zajišťuje služby vyrovnávání zatížení a směrování na úrovni aplikace, které umožňují v Azure vytvořit škálovatelný a vysoce dostupný webový front-end. Velikost brány určujete vy a nasazení můžete škálovat podle svých potřeb.

Služba Azure Application Gateway je vysoce škálovatelná a vysoce dostupná.
Firewall webových aplikací chrání váš web

Web Application Firewall

Chraňte svoje aplikace před běžnými webovými ohroženími zabezpečení a zneužitími, jako je injektáž SQL nebo útoky skriptování napříč weby. Upravte pravidla tak, abyste omezili falešně pozitivní výsledky.

Efektivní a zabezpečený webový front-end

Přesměrování zpracování SSL vám umožňuje vytvořit zabezpečený webový front-end s účinnými back-end servery a taky zefektivnit správu certifikátů.

Služba Application Gateway je efektivní.
Azure Application Gateway zajišťuje služby vyrovnávání zatížení HTTP.

Těsná integrace se službami Azure

Application Gateway umožňuje snadnou integraci se službou Azure Traffic Manager pro podporu přesměrování do více oblastí, automatické přebírání služeb při selhání a údržbu s nulovými výpadky. Služba Application Gateway je integrovaná i s nástrojem Azure Load Balancer pro podporu škálování a vysoké dostupnosti webových front-endů jak internetových, tak jenom interních.

Související produkty a služby

Virtual Network

Zřízení privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

Traffic Manager

Směrování příchozího provozu kvůli vysokému výkonu a dostupnosti

Load Balancer

Zajištění vysoké dostupnosti a výkonu sítě u aplikací

Vyzkoušejte si bezplatný účet s Application Gateway