Application Gateway

Firewall webových aplikací

Chraňte své aplikace před běžnými webovými ohroženími zabezpečení, jako jsou injektáž SQL nebo útoky skriptování napříč weby. Monitorujte své webové aplikace s využitím vlastních pravidel a skupin pravidel podle vašich potřeb a eliminujte falešně pozitivní nálezy.

Poskytování škálovatelných a vysoce dostupných webových aplikací

Získejte služby vyrovnávání zatížení na úrovni aplikace a směrování, které vám umožní vytvořit škálovatelný a vysoce dostupný webový front-end v Azure. Automatické škálování (Preview) nabízí flexibilitu díky tomu, že automaticky škáluje instance služby Application Gateway na základě provozního zatížení webových aplikací.

Úzká integrace s Azure

Služba Application Gateway je integrovaná s několika službami Azure. Azure Traffic Manager podporuje přesměrování do více oblastí, automatické převzetí služeb při selhání a údržbu s nulovými výpadky. V back-endových fondech můžete využít virtuální počítače Azure, škálovací sady virtuálních počítačů nebo funkci Web Apps služby Azure App Service. Azure Monitor a Azure Security Center poskytují centralizované monitorování a upozorňování a řídicí panel por sledování stavu aplikací. Key Vault nabízí centrální správu a automatické prodlužování platnosti certifikátů SSL.

Kompletní SSL

Silné šifrování na straně front-endu i back-endu pomáhá se zabezpečením dat.

Inteligentní směrování vrstvy 7

Využijte směrování na základě cest URL ke směrování provozu do back-endových fondů serverů a směrování na základě hlaviček ke směrování do několika webových aplikací.

Efektivní přesměrování zpracování SSL a správa certifikátů

Škálujte své webové aplikace s využitím přesměrování zpracování SSL a centralizujte správu certifikátů SSL, abyste snížili režii spojenou s šifrováním a dešifrováním na serverech.

Související produkty a služby

Virtual Network

Zřízení privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

Traffic Manager

Směrování příchozího provozu kvůli vysokému výkonu a dostupnosti

Load Balancer

Zajištění vysoké dostupnosti a výkonu sítě u aplikací

Vyzkoušejte si bezplatný účet s Application Gateway