Application Gateway

Poskytování škálovatelných a vysoce dostupných webových aplikací

Azure Application Gateway zajišťuje služby vyrovnávání zatížení a směrování na úrovni aplikace, které umožňují v Azure vytvořit škálovatelný a vysoce dostupný webový front-end. Velikost brány určujete vy a nasazení můžete škálovat podle svých potřeb.

Služba Azure Application Gateway je vysoce škálovatelná a vysoce dostupná.
Služba Application Gateway je efektivní.

Efektivní a zabezpečený webový front-end

Přesměrování zpracování SSL vám umožňuje vytvořit zabezpečený webový front-end s účinnými back-end servery a taky zefektivnit správu certifikátů.

Těsná integrace se službami Azure

Application Gateway umožňuje snadnou integraci se službou Azure Traffic Manager pro podporu přesměrování do více oblastí, automatické přebírání služeb při selhání a údržbu s nulovými výpadky. Služba Application Gateway je integrovaná i s nástrojem Azure Load Balancer pro podporu škálování a vysoké dostupnosti webových front-endů jak internetových, tak jenom interních.

Azure Application Gateway zajišťuje služby vyrovnávání zatížení HTTP.

Související produkty a služby

Virtual Network

Zřízení privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

Traffic Manager

Směrování příchozího provozu kvůli vysokému výkonu a dostupnosti

Load Balancer

Zajištění vysoké dostupnosti a výkonu sítě u aplikací

Vyzkoušejte si bezplatný účet s Application Gateway