Přeskočit navigaci

Získejte podrobné pokyny pro rychlé nasazení Azure Virtual Desktopu

Publikováno: 15.10.2021

Zjistěte, jak rychle a s jistotou zajistit zabezpečené prostředí vzdálené plochy. Seznamte se s požadavky a kroky pro bezproblémovou přípravu a implementaci Azure Virtual Desktopu a umožněte vašim lidem práci prakticky odkudkoli.

Stáhněte si kontrolní seznam pro nasazení Windows Virtual Desktopu a využijte ho pro jednotlivé fáze:

  • Plánování – vyhodnocení požadavků virtuálních klientů a volba strategie nasazení a konfigurace
  • Příprava – připojení k předplatnému Azure, nastavení Azure Active Directory (Azure AD), vytvoření rolí a přiřazení licencí 
  • Nasazení – konfigurace požadovaného pracovního prostoru a fondů hostitelů, přiřazení desktopových a vzdálených aplikací a přizpůsobení pracovního prostoru několika kliknutími pomocí nové funkce pro zahájení práce.
  • Optimalizace – zajištění profilů pro roaming, využití dynamického doručování aplikací a použití nástrojů pro automatizaci