Dokument white paper pro Azure SQL Edge

Azure SQL Edge: Datový stroj optimalizovaný pro úlohy IoT na hraničních zařízeních

Tento materiál je dostupný v jazyce English.

Publikováno: 22.09.2020

Dokument white paper pro Azure SQL Edge

Dokument white paper pro Azure SQL Edge