Přeskočit navigaci

Výběr cloudové platformy navržené pro vaše potřeby ohledně kontejnerů

  • Vyvíjejte, aktualizujte a spravujte kontejnerizované aplikace rychleji pomocí ucelených vývojářských nástrojů a nástrojů CI/CD.
  • Ukládejte image v Docker Hubu nebo službě Azure Container Registry a nasazujte je do preferovaných cílů.
  • Nasazujte kontejnery pomocí běžně používaného orchestrátoru nebo zvolte plně spravovanou kontejnerovou platformu.

Urychlení vývoje kontejnerizovaných aplikací

Práce s nástroji navrženými pro kontejnery

Pomocí Azure CLI nebo funkce publikování metodou ukázat a kliknout v sadě Visual Studio můžete automaticky generovat a kontejnerizovat aplikace a nasazovat je do clusteru AKS.

Zjednodušení vývoje vícekontejnerových aplikací

Sestavujte a laďte kontejnery Dockeru v jakémkoli jazyce a iterujte napříč několika spuštěnými kontejnery. Získejte přehled o procesech sestavení Dockeru pomocí sady Visual Studio nebo Visual Studio Code.

Snadné přidání průběžné integrace a nasazování

Integrujte kontejnery do stávajících agilních pracovních postupů a pracovních postupů DevOps pomocí služby DevOps Project a Visual Studio Team Services. Nabízejte image Dockeru do ověřeného registru a používejte operace příkazového řádku Dockeru.

Nasazování kontejnerizovaných aplikací v preferovaném prostředí

Získání podpory pro hybridní platformu

Migrujte své portfolio aplikací metodou „lift and shift“ do kontejnerů a nasazujte je v Azure, službě Azure Stack nebo ve vlastním datacentru. Zaveďte flexibilní a jednotný přístup k vytváření a správě aplikací, které je možné spouštět v místním prostředí nebo v cloudu.

Maximalizace flexibility nasazení

Škálujte a orchestrujte kontejnery s využitím výpočetní služby podle vaší volby: Azure Kubernetes Service (AKS), Service Fabric a App Service.

Výběr nástrojů a platforem třetích stran

Jednoduše nasazujte kontejnery pomocí Docker Enterprise Edition, OpenShift a Pivotal Cloud Foundry.

Správa, monitorování a pomoc se zabezpečením kontejnerů

Efektivní správa imagí kontejneru

Spravujte privátní registr Dockeru jako špičkový prostředek Azure pomocí služby Container Registry. Spravujte image kontejneru pomocí známých open source nástrojů rozhraní příkazového řádku Dockeru.

Integrované zabezpečení v aplikacích typu kontejner

Zajistěte kompletní zabezpečení svých kontejnerů, včetně zjišťování ohrožení zabezpečení, ochrany za běhu a dodržování předpisů pomocí Aqua nebo Twistlock. Přidejte jednotné přihlašování pomocí Azure Active Directory.

Získání přehledu o kontejnerech

Získejte kompletní přehled o nasazování vašeho kontejneru. Zobrazte na jednom místě informace o procesoru, paměti, úložišti, síti a výkonu pomocí nástrojů jako Application Insights a Log Analytics.

Najděte službu Azure pro vaše potřeby ohledně kontejnerů

Chcete: Použijte toto:
Škálování a orchestrace linuxových kontejnerů pomocí Kubernetes Azure Kubernetes Service (AKS)
Nasazování webových aplikací nebo rozhraní API s využitím kontejnerů Linuxu v prostředí PaaS Azure App Service
Elastické rozšiřování z clusteru Azure Kubernetes Service (AKS) Azure Container Instances
Spouštění opakujících se výpočetních úloh pomocí kontejnerů Azure Batch
Migrace aplikací .NET metodou „lift and shift“ a jejich modernizace na mikroslužby s využitím kontejnerů Windows Serveru Azure Service Fabric
Uložení a správa imagí kontejnerů napříč všemi typy nasazení Azure Azure Container Registry