Přeskočit navigaci

Výběr cloudové platformy navržené pro vaše potřeby ohledně kontejnerů

Vyvíjejte a spravujte kontejnerizované aplikace rychleji pomocí integrovaných nástrojů. Nasazujte kontejnery pomocí běžně používaných orchestrátorů nebo zvolte plně spravovanou kontejnerovou platformu. Využijte Visual Studio Tools for Docker a jednoduše vyvíjejte, spouštějte a laďte vícekontejnerové aplikace, ukládejte image v Docker Hubu nebo ve službě Azure Container Registry a nasazujte na preferované cíle.

Urychlení vývoje kontejnerizovaných aplikací

Práce s nástroji navrženými pro kontejnery

Jednoduše vyvíjejte a spouštějte aplikace v kontejnerech Dockeru pomocí Visual Studio Tools for Docker. Vytvářejte aplikace .NET pro Windows nebo aplikace .NET Core pro Linux při zachování nativního prostředí Dockeru.

Snadné přidání průběžné integrace a nasazování

Integrujte kontejnery do stávajících agilních pracovních postupů a pracovních postupů DevOps pomocí Visual Studio Team Services. Nabízejte image Dockeru do ověřeného registru a používejte operace příkazového řádku Dockeru.

Zjednodušení používání vícekontejnerových aplikací mikroslužeb

Vytvářejte, iterujte a laďte vícekontejnerové aplikace, laďte napříč několika spuštěnými kontejnery a získejte přehled o procesech sestavování Dockeru pomocí sady Visual Studio.

Nasazování kontejnerizovaných aplikací v preferovaném prostředí

Maximalizace flexibility nasazení

Škálujte a orchestrujte kontejnery pomocí výpočetní služby podle vlastního výběru: Azure Kubernetes Service (AKS), Service Fabric a App Service.

Výběr nástrojů a platforem třetích stran

Jednoduše nasazujte kontejnery pomocí Docker Enterprise Edition, OpenShift a Pivotal Cloud Foundry.

Získání podpory pro hybridní platformu

Nasazujte v Azure, ve službě Azure Stack nebo vlastním datovém centru a získejte tak flexibilní a jednotný přístup k vytváření aplikací, které se můžou spouštět v místním prostředí nebo cloudu.

Správa, monitorování a pomoc se zabezpečením kontejnerů

Efektivní správa imagí kontejneru

Spravujte privátní registr Dockeru jako špičkový prostředek Azure pomocí služby Container Registry. Spravujte image kontejneru pomocí oblíbených open source nástrojů rozhraní příkazového řádku Dockeru.

Integrované zabezpečení v aplikacích typu kontejner

Zajistěte kompletní zabezpečení svých kontejnerů, včetně zjišťování ohrožení zabezpečení, ochrany za běhu a dodržování předpisů pomocí Aqua nebo Twistlock. Přidejte jednotné přihlašování pomocí Azure Active Directory.

Získání přehledu o kontejnerech

Získejte kompletní přehled o nasazování vašeho kontejneru. Zobrazte na jednom místě informace o procesoru, paměti, úložišti, síti a výkonu pomocí nástrojů jako Application Insights a Log Analytics.

Najděte službu Azure pro vaše potřeby ohledně kontejnerů

Chcete: Použijte toto:
Škálování a orchestrace kontejnerů pomocí Kubernetes, DC/OS nebo Dockeru Azure Kubernetes Service (AKS)
Snadné spouštění kontejnerů v Azure jediným příkazem Azure Container Instances
Uložení a správa imagí kontejnerů napříč všemi typy nasazení Azure Azure Container Registry
Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu Azure Service Fabric
Nasazování webových aplikací v Linuxu pomocí kontejnerů Azure App Service
Spouštění opakujících se výpočetních úloh pomocí kontejnerů Azure Batch