Průzkumník služby Azure Storage

Snadná správa služby Storage odkudkoli z Windows, macOS a Linuxu

Zvýšení produktivity při správě služby Storage

Jednoduše spravujte obsah svého účtu úložiště pomocí Průzkumníka služby Azure Storage. Nahrávejte, stahujte a spravujte objekty blob, soubory, dotazy, tabulky a entity Cosmos DB. Získejte snadný přístup ke správě disků vašich virtuálních počítačů. Pracujte s Azure Resource Managerem nebo klasickými účty úložiště a spravujte a konfigurujte pravidla sdílení prostředků mezi zdroji (CORS).

Úložiště blobů

 • Zobrazování, odstraňování a kopírování objektů blob a složek
 • Nahrávání a stahování objektů blob při zachování integrity dat
 • Správa snímků pro objekty blob

Úložiště front

 • Přehled o 32 nejnovějších zprávách
 • Zobrazování, přidávání a odstraňování zpráv z fronty
 • Vymazání fronty

Úložiště tabulek

 • Dotazování entit pomocí OData nebo tvůrce dotazů
 • Přidávání, upravování a odstraňování entit
 • Import a export tabulek a výsledků dotazů

Úložiště souborů

 • Procházení souborů přes adresáře
 • Nahrávání, stahování, odstraňování a kopírování souborů a adresářů
 • Zobrazování a upravování vlastností souboru

Úložiště Azure Cosmos DB

 • Vytvoření, správa a odstranění databází a kolekcí
 • Generování, úprava, odstranění a filtrování dokumentů
 • Správa uložených procedur, triggerů a uživatelsky definovaných funkcí

Úložiště Azure Data Lake

 • Procházení prostředků ADLS v několika účtech ADL
 • Nahrávání a stahování souborů a složek
 • Kopírování složek nebo souborů do schránky
 • Odstraňování souborů a složek

Předchozí verze