Průzkumník služby Azure Storage

Snadná správa služby Storage z libovolné platformy a odkudkoli

Zvýšení produktivity při správě služby Storage

Vizualizujte kontext vašich účtů úložiště s back-endovým přístupem k výsledkům protokolů aplikací. Mějte přehled o tom, co se kdy stalo, získejte informace o problémech a rychle testujte vlastnosti úložiště aplikace. Pracujte s Azure Resource Managerem nebo klasickými účty úložiště a spravujte a konfigurujte pravidla sdílení prostředků mezi zdroji (CORS).

Úložiště blobů

 • Zobrazování, odstraňování a kopírování objektů blob a složek
 • Nahrávání a stahování objektů blob při zachování integrity dat
 • Zobrazování a upravování vlastností a metadat objektu blob

Úložiště front

 • Přehled o 32 nejnovějších zprávách
 • Zobrazování, přidávání a odstraňování zpráv z fronty
 • Vymazání fronty

Úložiště tabulek

 • Dotazování entit pomocí OData nebo tvůrce dotazů
 • Přidávání, upravování a odstraňování entit
 • Import a export tabulek a výsledků dotazů

Úložiště souborů

 • Procházení souborů přes adresáře
 • Nahrávání, stahování, odstraňování a kopírování souborů a adresářů
 • Zobrazování a upravování vlastností souboru

Předchozí verze