Zonredundant VPN och virtuella ExpressRoute-nätverksgatewayer allmänt tillgängliga

Inlägg på den 24 september 2018

Zonredundant VPN och virtuella ExpressRoute-nätverksgatewayer är nu allmänt tillgängliga. Vi inför stöd för Azure-tillgänglighetszoner för att öka återhämtningsförmåga, skalbarhet och tillgänglighet för virtuella nätverksgatewayer. 

Distribuera VPN- och ExpressRoute-gatewayer i Azure-tillgänglighetszoner. Detta gör att de är fysiskt och logiskt separerade i olika tillgänglighetszoner, vilket skyddar dina lokala nätverksanslutningar till Azure från fel på zonnivå. Dessutom har vi förbättrat prestandan, däribland kortare distributionstid för att skapa en virtuell nätverksgateway. 

Läs mer 

  • VPN Gateway
  • ExpressRoute
  • Services
  • Microsoft Ignite