TILLGÄNGLIGT NU

Zonredundanta gatewayer för VPN-nätverk och virtuella ExpressRoute-nätverk allmänt tillgängliga

Uppdaterad: 13 november, 2019

Zonredundanta gatewayer för VPN-nätverk och virtuella ExpressRoute-nätverk är nu allmänt tillgängliga. Genom att lägga till stöd för Azure-tillgänglighetszoner för vi in ökad återhämtningsförmåga, skalbarhet och högre tillgänglighet i virtuella nätverksgatewayer. 

Distribuera VPN- och ExpressRoute-gatewayer i tillgänglighetszoner i Azure. Detta separerar dem fysiskt och logiskt i olika tillgänglighetszoner som skyddar din lokala nätverksanslutning till Azure från fel på zonnivå. Vi har dessutom genomfört grundläggande prestandaförbättringar, bland annat genom att minska distributionstiden för att skapa en virtuell nätverksgateway. 

Läs mer 

  • VPN Gateway
  • Azure ExpressRoute
  • Services