v1.x av JavaScript SDK för Azure Cosmos DB tas ur bruk den 30 augusti 2020

Uppdaterad: 11 februari, 2020

De senaste uppdateringarna för JavaScript SDK för Azure Cosmos DB innehåller viktiga prestanda-, stabilitets- och funktionsförbättringar.

Till följd av detta kommer version 1.x av JavaScript SDK att tas ur bruk den 30 augusti 2020, och vi kommer inte längre att tillhandahålla stöd för versionen. Efter detta datum måste du uppdatera versionen för att komma åt Azure Cosmos DB.

Obligatorisk åtgärd

Uppdatera till version 2.x eller 3.x senast den 30 augusti 2020 om du vill fortsätta att använda JavaScript SDK för Azure Cosmos DB.

  • Azure Cosmos DB
  • Retirements

Related Products