Hoppa över navigering

Tjänstslutpunkter i virtuella nätverk för Azure SQL

Inlägg på den 26 september 2017

Med tjänstslutpunkter i virtuella nätverk (VNet) kan du skydda Azure SQL-databaser i dina virtuella nätverk, och helt ta bort den offentliga internetåtkomsten till de här resurserna. Tjänstslutpunkterna möjliggör direktanslutning från ditt virtuella nätverk till en Azure-tjänst, så att du kan använda det privata adressutrymmet i det virtuella nätverket för åtkomst till de Azure-tjänster som stöds. Trafiken till Azure-tjänsterna via tjänstslutpunkterna går alltid genom Microsofts stamnätverk för Azure. Det tillkommer inga kostnader för att aktivera tjänstslutpunkter i dina virtuella nätverk. 
Läs mer om tjänstslutpunkter i virtuella nätverk.

Related feedback