Allmän tillgänglighet: Stream Analytics-verktyg för Visual Studio

Inlägg på den 12 april 2018

För att maximera utvecklares totala produktivitet när de skapar, testar och felsöker Stream Analytics-jobb är nu Azure Stream Analytics-verktyg för Visual Studio allmänt tillgängliga.

En av verktygens viktigaste funktioner är lokal testning på klientdatorer för att göra det möjligt att skapa och testa frågor offline. Verktygen innehåller också funktioner som IntelliSense (kodifyllning), syntaxmarkering, felmarkörer och integrationer av källkontroll.

Related feedback