Hoppa över navigering

Omdirigerings-URL:en login.microsoftonline.com för Azure AD B2C kommer att dras tillbaka den 31 augusti 2022

Publiceringsdatum: 24 augusti, 2021

Vi drar tillbaka användningen av login.microsoftonline.com för Azure AD B2C-kunder den 31 augusti 2022. Vi rekommenderar att du börjar använda b2clogin.com som omdirigerings-URL för appar som ansluter till Azure AD B2C före detta datum. Den nya slutpunkten b2clogin.com minimerar Microsoft-anpassningen i URL:en och erbjuder sömlös omdirigering för autentisering. Efter den 31 augusti 2022 stöds inte längre login.microsoftonline.com för Azure AD B2C.

Den här ändringen påverkar inte Azure AD-autentiseringen. Endast Azure AD B2C-autentiseringen påverkas av den här ändringen.

Obligatorisk åtgärd

För att undvika störningar för dina kunder måste du uppdatera dina appar så att de omdirigeras till slutpunkten b2clogin.com senast den 31 augusti 2022. Följ dessa steg för att uppdatera dina appar.

Hjälp och support

Om du har frågor kan du få svar från Microsoft och community-experter i Vanliga frågor och svar om Microsoft. Om du har ett supportavtal och behöver teknisk hjälp kan du skapa en supportbegäran.

  • Azure Active Directory B2C
  • Features

Tillhörande produkter