TILLGÄNGLIGT NU

Cognitive Search-funktionen i Azure Search är nu tillgänglig

Uppdaterad: 06 maj, 2019

Cognitive Search är en förädlingspipeline som omvandlar rådata och ostrukturerat innehåll till sökbar information i ett Azure Search-index.

  • Ta fram strukturerad information ur ostrukturerade data
  • Funktionen bygger på kognitiva färdigheter som bearbetning av naturligt språk och datorseende
  • Extrahera strukturer och semantik från ostrukturerade data som inte är textbaserade och mata in dem i ett sökbart index

Läs mer

  • Kognitiv sökning i Azure
  • Microsoft Build