Hoppa till huvudinnehåll

Azure US Gov, Iowa-regionen tas ur bruk den 30 april 2020

Publiceringsdatum: 30 april, 2019

Eftersom vi strävar efter att leverera konsekventa, högpresterande och verksamhetsklara lösningar till Azure Government-kunder optimerar vi ständigt vår datacenterinfrastruktur i molnet så att den blir effektivare och mer kostnadseffektiv. Som en del av den här optimeringen tar vi Azure US Gov, Iowa-regionen ur bruk den 30 april 2020 och du måste migrera dina resurser till en alternativ region för att undvika störningar i tjänsten. Vi informerar om detta 12 månader i förväg så att du har gott om tid att anpassa dig till dessa förändringar. Detta är standard vid den här typen av omfattande ändringar.

Vi driver tre ytterligare förvaltade regioner, som alla tillhandahåller likvärdiga eller bättre funktioner jämfört med US Gov, Iowa-regionen, till exempel:

Obligatorisk åtgärd

Gör det här senast den 30 april 2020, för att undvika störningar i dina appar och få kvalitets- och funktionsuppdateringar:

  1. Välj mellan tre alternativa US Gov-regioner, i Virginia, Texas och Arizona, för dina Azure-resurser. Vi rekommenderar US Gov Virginia-regionen, eftersom den har flest tillgängliga Azure-tjänster.
  2. Migrera till den regionen genom att följa den här heltäckande vägledningen.

Granska gärna migreringsvägledningen så snart du kan och planera därefter.

  • Regions & Datacenters
  • Retirements