Systemtilldelad hanterad identitet för virtuella datorer och skalningsuppsättningar för virtuella datorer är nu tillgänglig

Inlägg på den 5 oktober 2018

Använd en systemtilldelad hanterad identitet med en virtuell dator och skalningsuppsättningar för virtuella datorer. Detta gör att koden kan autentiseras till andra molntjänster utan att autentiseringsuppgifterna behöver lagras i koden. 

Mer information.

  • Azure Active Directory
  • Features