Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Azure SQL Database – Tvingande delegering av undernät för hanterade instanser

Publiceringsdatum: 01 april, 2020

Från och med den 1 maj 2020 går det inte längre att distribuera hanterade Azure SQL Database-instanser till icke-delegerade undernät. Efter detta datum kan du endast distribuera hanterade instanser till undernät som delegerats till resursprovidern Microsoft.Sql\managedInstance.

Lär dig hur du aktiverar delegering av undernät för undernät med hanterade instanser.

Distribuera hanterade instanser till ett tomt undernät

  • Om du distribuerar hanterade instanser via Azure-portalen är allt redan konfigurerat.
  • Om du distribuerar hanterade instanser med PowerShell utforskar du det här exemplet för att skräddarsy dina skript.
  • Om du föredrar att använda ARM-mallar läser du den här artikeln för vägledning.

Distribuera hanterade instanser till ett undernät som redan innehåller dem

Om du vill delegera ett undernät som redan innehåller en hanterad instans till resursprovidern Microsoft. Sql\managedInstance följer du dessa anvisningar.

Den 1 juli 2020 kommer alla återstående undernät som innehåller hanterade instanser automatiskt att delegeras till resursprovidern för de hanterade instanserna.

  • Azure SQL Database
  • Management
  • Retirements