Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Allmänt tillgänglig: Resursinstansregler för åtkomst till Azure Storage

Publiceringsdatum: 06 september, 2022

Resursinstansregler möjliggör säker anslutning till ett lagringskonto genom att begränsa åtkomsten till specifika resurser för utvalda Azure-tjänster.

Azure Storage tillhandahåller en säkerhetsmodell i flera lager som gör att du kan skydda och kontrollera åtkomsten till ditt lagringskonto. Du kan konfigurera regler för nätverksåtkomst för att begränsa åtkomsten till ditt lagringskonto från utvalda virtuella nätverk eller IP-adressintervall. Vissa Azure-tjänster fungerar på infrastruktur för flera klientorganisationer, så resurser för dessa tjänster kan inte isoleras till ett specifikt virtuellt nätverk.

Med resursinstansregler kan du nu konfigurera ditt lagringskonto så att det endast tillåter åtkomst från specifika resursinstanser av sådana Azure-tjänster. Azure Synapse erbjuder till exempel analysfunktioner som inte kan distribueras till ett virtuellt nätverk. Om din Synapse-arbetsyta använder sådana funktioner kan du konfigurera en resursinstansregel på ett skyddat lagringskonto så att endast trafik från Synapse-arbetsytan tillåts.

Resursinstanser måste finnas i samma klientorganisation som ditt lagringskonto, men de kan tillhöra valfri resursgrupp eller prenumeration i klientorganisationen.

Läs mer.

  • Lagringskonton
  • Azure Data Lake Storage
  • Features
  • Security

Tillhörande produkter