TILLGÄNGLIGT NU

Spatial Operations för Azure Maps är nu allmänt tillgängligt

Publiceringsdatum: 07 juni, 2019

Azure Maps Spatial Operations analyserar platsinformation löpande så att dina kunder informeras om pågående händelser i tid och rum. Detta möjliggör analys i nära realtid och förutsägande modellering av händelser. Spatial Operations omfattar följande tjänster:

Geofencing. Ett geofence är ett ”osynligt staket”invisible fence” runt ett visst område. Dessa ”staket” finns i koordinater i form av anpassningsbara polygoner och kan associeras med tidsmässiga restriktioner så att staket endast utvärderas när de är relevanta. Dessutom kan du lagra en Azure Maps Data Service för geofence. Med Azure Event Grid-integrering kan du skapa meddelanden när positioner för ett objekt ändras med avseende på ett geofence – däribland ingång, utgång och ändrat avstånd till ett geofence.

Buffert. Skapa ett område runt punkter, linjer och polygoner baserat på ett visst avstånd. Definiera området nära elledningar som bör hållas på avstånd från växtlighet eller skapa vägbuffertar inom vagnparkshantering för hantering av vägavvikelser.

Närmaste punkt. Returnerar den närmaste punkten mellan en baspunkt och en viss samling med punkter. Detta kan används till att snabbt identifiera de närmaste butikerna, laddningsstationer eller närmaste enheter för mobilitetsscenarier.

Storcirkelavstånd. Returnerar storcirkelavståndet eller det kortaste avståndet mellan två punkter på ytan av en sfär. I kontexten för drönarleveranstjänster kan detta API användas för att beräkna avståndet mellan ett ursprung och ett mål via fågelvägen. Jordens krökning tas med i beräkningen för att ge en noggrann tidsuppskattning för leverans, vilket optimerar tjänsten.

Punkt i polygon. Returnerar ett booleskt värde som anger huruvida platsen är innanför en viss uppsättning polygon- och multipolygon-geometrier. Till exempel kan punkten i polygon-API används för att avgöra huruvida en försäljningsbostad finns i kundernas föredragna område.

Läs bloggen

  • Azure Maps
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter