Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Kryptering på serversidan med kundhanterade nycklar för Azure Managed Disks är allmänt tillgängligt

Publiceringsdatum: 01 april, 2020

Azure-kunder har redan nytta av kryptering på serversidan med plattformshanterade nycklar för Managed Disks som är aktiverat som standard. Kryptering på serversidan med kundhanterade nycklar förbättrar plattformshanterade nycklar genom att ge dig kontroll över krypteringsnycklarna så att du kan uppfylla dina efterlevnadsbehov. Idag kan kunderna också använda Azure Disk Encryption som utnyttjar BitLocker-funktionen i Windows och DM-Crypt-funktionen i Linux för att kryptera hanterade diskar med kundhanterade nycklar på den virtuella gästdatorn. Kryptering på serversidan med kundhanterade nycklar förbättrar Azure-diskkrypteringen eftersom du kan använda valfria OS-typer och OS-avbildningar, inklusive anpassade avbildningar, för dina virtuella datorer genom att kryptera data i lagringstjänsten.

Kryptering på serversidan med kundhanterade nycklar är integrerat med Azure Key Vault, vilket ger hög tillgänglighet och skalbar säker lagring för dina nycklar uppbackat av HSM:er (säkerhetsmoduler på maskinvarunivå). Du kan antingen ta med dina egna nycklar (BYOK) till Azure Key Vault eller generera nya nycklar

Läs blogginlägget

Läs mer

  • Managed Disks
  • Services

Tillhörande produkter