Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Sentimentfunktionen (v3) i Textanalys för Cognitive Services finns som allmänt tillgänglig förhandsversion

Publiceringsdatum: 10 juli, 2019

Den senaste versionen av sentimentanalysfunktionen i Textanalys, som ingår i Azure Cognitive Services, har släppts. Funktionen stöder engelska och är tillgänglig i tre regioner: Kanada, centrala; Asien, östra och USA, centrala. Fler språk och regioner kommer att vara tillgängliga i kommande versioner.

Den nya modellen har följande förbättringar:

  • Bättre relevans: ​ Funktionen är mycket bättre på att identifiera positiva, neutrala, negativa och blandade sentiment i textdokument jämfört med tidigare versioner.
  • Sentimentpoäng på dokument- och meningsnivå: Identifiera sentiment i dokumentet och i de enskilda meningar. Om dokumentet innehåller flera meningar tilldelas även de enskilda meningarna sentimentpoäng.
  • Sentimentkategori och sentimentpoäng: Nu returnerar API:et sentimentkategorier (positiva, neutrala, negativa och blandade) för text, förutom en sentimentpoäng.
  • Bättre utdata: Nu returnerar sentimentanalyser information om ett helt textdokument, och om de enskilda meningarna i dokumentet.

API:ets gränssnitt för begäranden har inte ändrats. Du matar in data på samma sätt som förut. Funktionens utdata innehåller dock mer detaljerad information, som anges ovan. Mer information finns i dokumentationen.

  • Azure AI-tjänster
  • Textanalys
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter